Peter Wallin


Wallin Peter

CFO


Business Area President Construction & Services.

Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 2018.
Group CFO och vice VD i Skanska AB 2011-2018.
Ledande befattningar inom Skanska 2000-2011.
Analytiker på HQ Fondkommission AB 1998-2000.

Konvertibler i Ratos: 205 600