Anders Slettengren


Slettengren Anders

Vice President


Affärsområdeschef Consumer & Technology, Head of Talent Management.

Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 2018.
VD Industrifonden 2014-2018.
Novax 2001-2014, som VD 2006-2014.
Microsoft 1995-2001.
Unilever 1993-1995.

Aktier i Ratos (eget): 15 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 346 464