Harald Blom


Blom Harald

Associate


B.Sc. Business and Economics Handelshögskolan Stockholm.

Anställd på Ratos sedan december 2019.