Jonas Wiström


Wiström Jonas

VD och Koncernchef


Business Area President Industry.

Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden.

Aktier i Ratos (eget): 170 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 200 000
Konvertibler i Ratos: 250 000
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000