Joakim Twetman


Twetman Joakim

Affärsområdeschef Industry


Civilingenjör.

Anställd på Ratos sedan 2016.
Bain & Company 2013-2016.

Aktier i Ratos (eget): 2 765 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 20 000
Konvertibler i Ratos: 287 017