Christian Johansson Gebauer


Johansson Gebauer Christian

Affärsområdeschef Construction & Services


Civilingenjör.

Anställd på Ratos sedan 2014.
Skanska 2011-2014.
McKinsey & Co 2008-2011.
Toyota 2005-2008.

Aktier i Ratos (eget): 10 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 40 000
Konvertibler i Ratos: 107 960