MENY
Meny
Aktien 2018-12-14 17:29 RATOS B 24,30 SEK

Nordiskt nätverk

De nordiska länderna skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat vad avser företagsstruktur, branschfördelning och affärskultur. För att förbättra våra kontaktytor utanför Sverige har vi Advisory Board i Danmark, Finland och Norge som består av personer med lång industriell erfarenhet. De verkar som Ratos representanter och bidrar med kunskap om lokalt affärsliv samt med sitt respektive nätverk.

Norge

Aibel, HENT och Plantasjen.

Ratos Norge-team

Advisory Board

 

Danmark

airteam och Oase Outdoors.

Ratos Danmark-team

Advisory Board

 

Finland

Ledil.

Ratos Finland-team

Advisory Board