Karriär

Inom allt företagande är det människor som skapar värde, därför är vi angelägna om att vi och våra bolag är attraktiva arbetsgivare. Vi bygger nätverk och ser till att hitta rätt person för rätt jobb.

Ratos arbetar strukturerat för att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare och talanger då det är en förutsättning för Ratos och för våra bolags förmåga att leverera och nå långsiktig framgång. Vi erbjuder spännande möjligheter till personlig utveckling genom intressanta och omväxlande arbetsuppgifter samt möjlighet till att skapa värde och göra affärer.

Om du är intresserad av att ingå i Ratos nätverk av rådgivare, styrelseledamöter eller har ett intresse av att jobba i vår organisation, skicka ett mail till HR@ratos.se.