MENY
Meny
Aktien 2019-01-22 17:29 RATOS B 26,34 SEK

Jonas Wiström


Wiström Jonas

VD och Koncernchef


Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden.

Aktier i Ratos (eget): 120 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 100 000
Konvertibler i Ratos: 100 000
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000