Peter Seligson


Seligson Peter

Industrial Advisor


Lic. O ec.

Country Representative Finland. Rådgivare till Ratos sedan 2012.

Partner i Seligson & Co.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ahlstrom-Munksjö, Broadius Partners, Hercculia samt Skatte- och Företagsekonomiska Stiftelsen. Styrelseledamot i Aurajoki Oy och Antti Ahlström Perilliset Oy. Arbetande ledamot i Folkhälsan.

Tidigare VD Alfred Berg Finland och Försäljningschef Arctos Securities.