MENY
Meny
Aktien 2019-01-22 17:29 RATOS B 26,34 SEK

Vi på Ratos

Människor gör skillnaden

Inom allt företagande är det människor som skapar värde. Att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare och talanger är en förutsättning för Ratos och för våra bolags förmåga att leverera och nå långsiktig framgång. Därför är vi angelägna om att vi och våra bolag är attraktiva arbetsgivare.

Rätt kompetens i fokus

I investeringsorganisationen arbetar personer med lång erfarenhet av bolagsutveckling och strategisk analys, personer som ofta har en bakgrund som managementkonsulter eller från operativa roller. De arbetar löpande med investeringsprocesser och driver arbetet i bolagen tillsammans med respektive ledning och styrelse. I Ratos organisation finns också personer med specialistkompetens inom kommunikation, juridik, finansiering och redovisning.

Styrka i teamarbete

Varje bolag har ett team som oftast består av två Ratos-medarbetare, varav en är bolagsansvarig, och där en eller flera tar plats i bolagets styrelse. Teamets sammansättning och laganda utgör en viktig del i arbetet. Tillsammans med bolagens ledningar och styrelser utvecklar vi ambitiösa affärsplaner för att skapa tillväxt och lönsamhet och för att uppnå våra avkastningsmål.

Nätverk med nordisk näringslivserfarenhet

Våra Industrial Advisors agerar rådgivare i investeringsprocesser och under utvecklingsfasen av bolagen samt är ofta styrelseledamöter i bolagen och medlemmar av våra Advisory Boards. Utöver det arbetar vi med ett utvidgat nätverk av kvalificerade rådgivare med lång näringslivserfarenhet i hela Norden. För att ytterligare bredda och stärka våra kontaktytor i Norden har vi Advisory Boards i Danmark, Finland och Norge som består av personer med lång näringslivserfarenhet. De verkar som Ratos representanter och bidrar med kunskap om lokalt affärsliv och med kontakter genom sina respektive nätverk då de nordiska länderna skiljer sig åt i flera avseenden, både vad gäller bolagsstruktur, branschfördelning och affärskultur.

Ratos-andan

Ratos arbete är baserat på våra grundvärderingar – vi ska vara entreprenöriella, engagerade och ansvarsfulla. Genom god affärsetik säkerställer vi att de vi gör affärer med kan lita på oss, vill välja oss och återkomma. Dessa värderingar utgör grunden för hur vi arbetar och interagerar med varandra och med våra intressenter.

 

 

 

 

Entreprenöriella är vi för att stimulera nyskapande, nyfikenhet och för att ta vara på möjligheter, göra affärer och bygga bolag. Engagerade och hängivna är vi i våra affärer, bolag och de människor som leder och arbetar på Ratos och i bolagen. Ansvarsfulla är vi genom att ha höga krav på affärsetik och väga in konsekvenserna för människa och miljö i de beslut vi tar.