Vi på Ratos

Människor gör skillnaden

Inom allt företagande är det människor som skapar värde. Att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare och talanger är en förutsättning för Ratos och för våra bolags förmåga att nå långsiktig framgång. Därför är vi angelägna om att vi och våra bolag är attraktiva arbetsgivare.

Rätt kompetens i fokus

I organisationen arbetar personer med lång erfarenhet av bolagsutveckling och strategisk analys, personer som ofta har en bakgrund som managementkonsulter eller från operativa roller. De arbetar löpande med investeringsprocesser och driver arbetet i bolagen tillsammans med respektive ledning och styrelse. I Ratos organisation finns också personer med specialistkompetens inom kommunikation, juridik, finansiering och redovisning.

Nätverk med nordisk näringslivserfarenhet

Våra industriella rådgivare bistår Ratos och våra portföljbolag med både bolagsutveckling och transaktioner, liksom att de kan vara styrelseledamöter eller ordförande i våra innehav. Det är ett nätverk av högt kvalificerade personer med lång näringslivserfarenhet i hela Norden. Dessa individer verkar som Ratos representanter och bidrar bland annat med kunskap av generell karaktär, med lokal affärskännedom och med sektorspecifika kunskaper, erfarenheter och relationer.

Ratos-andan

Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos.

Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s All About People.