airteam

  • Poul Pihlmann

    VD

airteam erbjuder högkvalitativa och effektiva ventilationslösningar i Danmark och Sverige. Bolaget fokuserar på projektutveckling, projektledning och upphandling där projekten i stor utsträckning utförs av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underleverantörer. Dessutom erbjuder airteam underhåll och service av installerade ventilationslösningar. Kunderna är oftast stora byggentreprenörer inom både renovering och nybyggnation.

Marknad 

Byggmarknaden i Norden har strukturella tillväxtmöjligheter baserat på en ökad efterfrågan av effektiva och högkvalitativa ventilationslösningar. Det finns ett underliggande behov av omfattande renoveringsprojekt och nybyggnation där ventilation blir en allt viktigare del. Ökad reglering och specifika krav på energieffektivitet samt förbättrat inomhusklimat förväntas också driva nya affärsmöjligheter. Den danska ventilationsmarknaden är fragmenterad där airteam hör till de ledande aktörerna inom sin nisch.

Hållbarhet

airteams hållbarhetsagenda är förankrad i affärsverksamheten genom utvecklingen av miljömässigt hållbara, energieffektiva ventilationslösningar som bidrar till ett hälsosamt och förbättrat inomhusklimat. Följaktligen är energieffektiviteten hos bolagets produkter samt kundernas hälsa och säkerhet viktiga hållbarhetsfrågor för airteam. Medarbetarna är bolagets viktigaste tillgång och fokusområden i förhållande till bolagets anställda omfattar resultat och karriärutveckling, säkerhet på byggarbetsplatser samt arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Fokus på expansion

airteam har en ledande marknadsposition och en attraktiv affärsmodell samt en stark och kundfokuserad företagskultur med engagerade medarbetare. Det finns en fortsatt potential att utveckla verksamheten vidare genom att växa organiskt på befintlig marknad samt genom förvärv och internationell expansion, likt förvärvet av svenska Luftkontroll Energy, installatör av ventilationslösningar i Mälardalsregionen samt förvärv av Creovent AB och Thorszelius Ventilation & Service AB, ledande installatörer av klimat- och ventilationslösningar i Stockholms- och Uppsalaregionen.

.