MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

TFS

  • János Filakovský

    VD

TFS utför kliniska studier i human fas på uppdrag av läkemedels-, bioteknik och medicinteknikindustrin, samt närliggande branscher. TFS erbjuder bred medicinsk kompetens och nischad expertis som på global basis hjälper kunder att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt, en så kallad CRO (Contract Research Organisation). TFS har kontor i Europa och Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder.

Marknad

Marknaden för CRO:s är global med ett uppskattat värde om cirka 35 miljarder USD. Marknaden växer i takt med att läkemedelsbolagen i allt större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU), och genom att kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin kärnkompetens i att betjäna små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska studier. Marknaden för CRO:s förväntas växa med cirka 6-8% per år.

Hållbarhet

TFS främsta hållbarhetsfrågor omfattar lika möjligheter, talangutveckling, patientsäkerhet och dataintegritet, efterlevnad av lagar och regler, affärsetik samt antikorruption. Patientsäkerhet och dataintegritet är TFS främsta prioriteringar och bolaget arbetar ständigt för att garantera efterlevnad av samtliga juridiska och regulatoriska krav i hela värdekedjan. TFS medarbetare är bolagets viktigaste resurs och för att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna har TFS fokus på att skapa en arbetsmiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och tillit, där människor kan utvecklas. TFS har nolltolerans för alla former av korruption och arbetar aktivt för att säkerställa att det inte förekommer någon korruption inom TFS-koncernen.

Tillväxtsatsningar och geografisk expansion

TFS har väletablerade och starka kundrelationer och har utvecklat en stabil internationell plattform i ett marknadssegment som växer i takt med att efterfrågan på dessa tjänsteerbjudanden ökar. Fokus ligger därför på att fortsätta växa organiskt, samtidigt som vi ser en tydlig konsolideringstrend i branschen som öppnar för intressanta tilläggsförvärv.