MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

TFS

  • János Filakovský

    VD, tillträder i februari

TFS genomför på uppdrag av läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikindustrin, samt närliggande branscher, kliniska studier i human fas. TFS erbjuder bred medicinsk kompetens och nischad expertis som på global basis hjälper kunder att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt, en så kallad CRO (Contract Research Organisation). TFS har kontor i Europa och Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder.

Marknad

Marknaden för CRO:s är global med ett uppskattat värde om cirka 35 miljarder dollar. Marknaden växer i takt med att läkemedelsbolagen i allt större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU), och genom att kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin kärnkompetens i att betjäna små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska studier. Marknaden för CRO:s förväntas växa med cirka 6-8% per år.

Hållbarhet

TFS viktigaste hållbarhetsfrågor innefattar uppföljning av respekt för mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i värdekedjan, primärt avseende kontrakterade underleverantörer, samt säkerställande av god etik, kvalitet och patientsäkerhet i tester och förebyggande antikorruptionsarbete.

Tillväxtsatsningar och geografisk expansion

TFS har väletablerade och starka kundrelationer och har utvecklat en stabil internationell plattform i ett marknadssegment som växer i takt med att efterfrågan på dessa tjänsteerbjudanden ökar. Fokus ligger därför på att fortsätta växa organiskt, samtidigt som vi ser en tydlig konsolideringstrend i branschen som öppnar för intressanta tilläggsförvärv.