TFS

  • Bassem Saleh

    VD

TFS är en CRO (Contract Research Organisation) som erbjuder tjänster för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, samt närliggande branscher. TFS erbjuder bred medicinsk kompetens och nischad expertis, och tillhandahåller kliniska studier och tjänster inom säkerhetsövervakning på ett reglerat och säkert sätt till kunder över hela världen. TFS har kontor i Europa och Nordamerika och bedriver kliniska studier i totalt 40 länder.

Marknad

Marknaden för CRO:s är global med ett uppskattat värde om cirka 35 miljarder USD. Marknaden växer i takt med att läkemedelsbolagen i allt större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU), och genom att kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin kärnkompetens i att betjäna läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska studier. Marknaden för CRO:s förväntas växa med cirka 6-8% per år.

Hållbarhet

De viktigaste hållbarhetsfrågorna för TFS handlar om lika möjligheter, kompetensutveckling, patientsäkerhet och dataintegritet, efterlevnad av lagar och regler, affärsetik samt antikorruption. Patientsäkerhet och dataintegritet är TFS främsta prioriteringar. TFS medarbetare är bolagets viktigaste resurs och för att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna har TFS fokus på att skapa en arbetsmiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och tillit, där människor kan utvecklas. TFS arbetar aktivt för att säkerställa att det inte förekommer någon korruption inom TFS-koncernen.

Omstruktureringsarbete för att uppnå lönsamhet

Bolaget är inne i en omstruktureringsfas med fokus på att bygga upp två huvudverksamheter; Strategic Resources & Solutions (SRS) och Clinical Development Services (CDS). SRS fokuserar på att bygga upp ett långsiktigt partnerskap med kunderna, medan CDS utvecklar ett erbjudande med totalt ansvar för hela eller delar av en klinisk test, huvudsakligen mot små och medelstora läkemedels- och bioteknikbolag.