TFS

  • Bassem Saleh

    VD

TFS är ett globalt medelstort CRO-företag (Contract Research Organization) som stödjer läkemedelsföretag genom hela den kliniska utvecklingsprocessen. TFS fokuserar sin vetenskapliga och medicinska kompetens genom ett brett spektrum av branschledande experter inom dermatologi, onkologi och hematologi. TFS har två affärsområden – Clinical Development Services (CDS), som erbjuder kliniska prövningar för mindre läkemedelsföretag under utvecklingsprocessen och Strategic Resourcing Solutions (SRS), som erbjuder resurslösningar med kliniska experter, riktat mot större läkemedelsföretag. Under de senaste fem åren har TFS deltagit i cirka 1 100 studier i 40 länder i Europa och Nordamerika.

Marknad

Den globala CRO-marknaden präglas av hög tillväxt, främst till följd av en ökad regulatorisk komplexitet för studierna i kombination med en ökad andel kliniska studier som outsourcas. Affärsområdet CDS har främst fokus på kunder inom läkemedelsutveckling och konkurrerar med andra medelstora CRO-företag. Affärsområdet SRS har främst fokus på andra stora läkemedelsbolag och konkurrerar vanligtvis med bemanningsföretag som är specialiserade på medicinska resurser.

Året

Under året utsågs Bassem Saleh till ny VD för TFS. Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef för CDS. I samband med VD-bytet genomfördes omstruktureringar för att kunna driva affären mer effektivt samt reducera fasta kostnader. Kostnaderna för åtgärderna uppgick till cirka 3,9 MEUR och ska leda till förbättrad lönsamhet om cirka 2,8 MEUR under 2020.

Hållbarhet

TFS betraktar en hållbar miljö som en självklar framgångsfaktor för organisationen. Själva motivationen i TFS företagskultur är att leverera tjänster av hög kvalitet där hållbarhet ses som en grundpelare i samarbetet med kunderna. Fokusområdena inom hållbarhet för TFS handlar om lika möjligheter, patientsäkerhet och dataintegritet, efterlevnad av lagar och regler, kompetensutveckling, affärsetik och antikorruption.