Speed Group

  • Mats Johnson

    VD

Speed Group är en svensk leverantör av logistik- och bemanningstjänster. Bolaget är en av Nordens ledande tredjepartslogistiker (3PL-aktörer) med effektiva automationslösningar och totalt cirka 200 000 kvm lageryta i Borås, Göteborg och Stockholm. Inom bemanning erbjuder Speed Group flexibel personaluthyrning av både tjänstemän och yrkesarbetare. Bolaget har även tilläggstjänster inom rekrytering och utbildning.

Marknad

Efterfrågan på effektiva logistiktjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. På marknaden finns även en stor efterfrågan på flexibla personallösningar med specialiserad och kompetent personal.

Året

Att höja effektiviteten i pågående kunduppdrag och därmed öka lönsamheteten är ett viktigt fokusområde för Speed Group. Bolaget har därför under året genomfört ett omstruktureringsprogram för att reducera fasta omkostnader och åtgärda olönsamma kunduppdrag, vilket lett till besparingar och ett förbättrat resultat under året.

Hållbarhet

Motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för Speed Groups framgång. Bolaget strävar därför efter att bygga en hållbar, jämställd organisation och att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Speed Group. Bolaget arbetar systematiskt med att minimera risker för arbetsskador och att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Speed Groups påverkan på miljö och klimat uppstår främst genom energianvändning. Att energieffektivisera och miljöanpassa sina fastigheter och sin verksamhet är därför en viktig fråga för bolaget. Speed Group har även valt att i större utsträckning samlokalisera sina verksamheter för att bland annat minska mängden interntransporter.