Speed Group

  • Mats Johnson

    VD

Speed Group är en svensk leverantör av logistik- och bemanningstjänster, med komplement inom rekrytering och utbildning. Inom bemanning erbjuds uthyrning av både tjänstemän och lager- och produktionspersonal samt extern rekrytering av dessa personalgrupper. Logistiktjänsterna innefattar fullskaligt övertagande av lagerhantering.

Marknad

Efterfrågan på effektiva logistik- och produktionstjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Kunderna har också ett ökat behov av flexibla lösningar med specialiserad och kompetent personal. Marknaden för outsourcing av logistik har vuxit de senaste åren och förväntas fortsätta visa en årlig tillväxt om cirka 5-7%.

Hållbarhet

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Speed Group. Bolaget arbetar systematiskt med att minimera risker för arbetsskador och att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för Speed Groups framgång. Därför vill bolaget bygga en hållbar och jämställd organisation, där Speed Group upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Speed Groups påverkan på miljö och klimat uppstår främst från energianvändning. Bolaget strävar därför efter att energieffektivisera och miljöanpassa sina fastigheter och sin verksamhet.

Effektivitet i kundkontrakt

Speed Groups kundfokuserade företagskultur och starka marknadsposition inom automatiserade lagerlösningar innebär en fortsatt utvecklingspotential att växa organiskt, både med befintliga och nya kunder. Marknaden för effektiva logistiklösningar och behovet för flexibla lösningar är i fortsatt expansion. Under året förvärvades Samdistribution, en ledande logistikpartner för bokdistribution, och Speed Group växte därmed sin verksamhet till Stockholmsområdet.

Fokus för Speed Group är att höja effektivitet i nuvarande kontrakt och därmed öka lönsamheteten för bolaget.