MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

Speed Group

  • Peter Nilsson

    VD

Speed Group är en svensk leverantör av logistik-, bemannings- och produktionstjänster, med komplement inom rekrytering och utbildning.

Koncernen har två huvudsakliga affärsområden; bemanning samt logistik- och produktionstjänster. Inom bemanning erbjuds uthyrning av både tjänstemän och lager- och produktionspersonal samt extern rekrytering av dessa personalgrupper. Logistik- och produktionstjänsterna innefattar fullskaligt övertagande av lagerhantering.

Marknad

Efterfrågan på effektiva logistik- och produktionstjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Kunderna har också ett ökat behov av flexibla lösningar med specialiserad och kompetent personal. Till Speed Groups konkurrenter hör till exempel Logent och Aditro Logistics. Marknaden för outsourcing av logistik har vuxit de senaste åren och förväntas fortsätta visa en årlig tillväxt om cirka 5-7%.

Hållbarhet

Speed Group arbetar aktivt med att minska bolagets miljöpåverkan och risker kopplat till arbetsmiljö vid lagerhållning och produktion. Bolaget bidrar i närsamhället genom sitt löpande engagemang kring teknik och skola, bland annat genom Navet Science Center.

Organisk tillväxt och effektiv produktion

Speed Groups kundfokuserade företagskultur och starka marknadsposition i Göteborgsregionen innebär en fortsatt utvecklingspotential att växa organiskt med befintliga kunder samt att öka marknadsandelen i sydvästra Sverige. Marknaden för effektiva logistiklösningar och behovet för flexibla lösningar är i fortsatt stark expansion. Fokus är också på att stärka och investera i interna processer och ökad effektivisering.