MENY
Meny
Aktien 2017-09-21 16:00 RATOS B 38,43 SEK

Serena Properties

  • Marc von Melen

    VD

Serena Properties (Serena) är ett nybildat fastighetsbolag med ett bestånd av 21 kommersiella volymhandelsfastigheter i 14 medelstora städer i Finland. Bolaget äger och förvaltar fastigheterna som är belägna på etablerade handelsplatser med attraktiva hyresgäster som till största delen består av dagligvaruhandel och lågprishandel. De största hyresgästerna är Kesko och S-gruppen. Total uthyrningsyta är cirka 149 000 kvadratmeter.

Marknad

Den finska detaljhandeln har haft ett antal tuffa år men förväntas åter visa tillväxt under 2017. Investerarintresset är för närvarande stort för den typ av fastigheter som ingår i Serena. Fortfarande är avkastningsnivåerna högre än i många andra geografier och segment. Majoriteten av hyresgästerna till Serena är butikskedjor inom dagligvaruhandel och lågprishandel som har presterat relativt väl även i en svag inhemsk finsk konjunktur. Det finns ett antal aktörer som investerar i handelsfastigheter i Norden, till exempel Svenska Handelsfastigheter, Sveafastigheter Riks, Nordika fonder och Vencom.

Hållbarhet

Serena Properties hållbarhetsarbete har fokus på bolagets miljöpåverkan genom fastigheters energianvändning och uppvärmning.

Värdeskapande genom utveckling av handelsplatserna

Med bildandet av Serena Properties ser Ratos en möjlighet att genom en proaktiv förvaltning effektivisera den löpande driften och skapa värde genom utveckling av handelsplatserna. Tillväxtmöjligheter finns genom att utveckla beståndet med värdeskapande investeringar, förlängning av hyresavtal och optimering av hyresgästmixen på handelsplatserna. Serena har en väldiversifierad portfölj av volymhandelsfastigheter i Finland, med långa kontrakt med högpresterande handelskedjor.