MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

Plantasjen

  • Daniel Juhlin

    VD

Plantasjen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med cirka 120 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter.

Marknad

Marknaden för växter och växttillbehör har en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Den nordiska marknaden för växter och tillbehör uppskattas till cirka 3,3 miljarder EUR med en fortsatt tillväxt om cirka 2-3% per år. Andra stora aktörer är Blomsterlandet, Mester Grönn samt dagligvaruhandeln.

Hållbarhet

Plantasjens verksamhet med växter och odling har en nära koppling till miljö och hållbarhet. Bolagets mål är att kontinuerligt minska miljöpåverkan i alla delar av verksamheten samt utveckla ett socialt ansvarstagande som förbättrar levnads- och arbetsvillkor för människor. Plantasjen har undertecknat BSCI (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod. Bolaget kommer under Ratos ägande utveckla och systematisera hållbarhetsarbetet ytterligare.

Potential för ökad försäljning

Plantasjens ledande marknadsposition, starka varumärke och industriledande supply chain på en icke-cyklisk marknad med stabil tillväxt är attraktivt. Ratos ser en fortsatt stor potential för ökad försäljning inom både nuvarande garden centers och den nya satsningen på nya kanaler till exempel mindre, mer centralt belägna butiker. Bolaget arbetar idag med ett utökat fokus på produktsortimentet inom växter och tillbehör för att möta det ökande intresset för trädgård, odling och inredning med växter vilket vi ser som en framgångsrik strategi för fortsatt värdetillväxt.