Plantasjen

  • Nina Jönsson

    VD

Plantasjen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter, blommor och kringliggande produkter med drygt 140 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter.

Marknad

Marknaden för växter och växttillbehör har en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Den nordiska marknaden för växter och tillbehör uppskattas till cirka 3,3 miljarder EUR med en fortsatt tillväxt om cirka 2–3 procent per år.

Året

Plantasjen har en ledande marknadsposition och ett starkt varumärke på en icke-cyklisk marknad med stabil tillväxt. Under året tillträdde Olav Thorstad som ny VD i Plantasjen, med lång operativ erfarenhet från konsumenthandeln. Under året avyttrades Plantasjens dotterbolag Spira som vid avyttringen hade belastat Plantasjens EBITA med –30 MSEK för de senaste 12 månaderna. Avyttringen resulterade i en realisationsförlust om –28 MSEK. Bolaget kommer under den närmsta tiden arbeta med en förbättrad kundnöjdhet i butik, samt egen e-handel och lönsamhetsförbättrande initiativ.

Hållbarhet

Plantasjen, med sin kärnverksamhet inom växter och växttillbehör, strävar efter att integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Växter är mycket viktiga för såväl Plantasjens verksamhet som för samhället i stort. Plantasjens mål är att produkterna ska ha en positiv påverkan på både människors välbefinnande och på den biologiska mångfalden. Plantasjen fokuserar sitt hållbarhetsarbete på att arbeta med social hållbarhet och granskning av aktörerna i leverantörskedjan samt med att effektivisera verksamheten i Plantasjens butiker, transporter och kontor. För de butiker som är byggda som växthus finns en potential att optimera energianvändningen. En förutsättning för Plantasjens framgångar på lång sikt är också att företaget agerar som en god arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller duktiga medarbetare.