MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Plantasjen

  • Christer Åberg

    tf VD

Plantasjen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med cirka 140 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter.

Marknad

Marknaden för växter och växttillbehör har en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Den nordiska marknaden för växter och tillbehör uppskattas till cirka 3,3 miljarder EUR med en fortsatt tillväxt om cirka 2-3% per år. Andra stora aktörer är Blomsterlandet, Mester Grönn samt dagligvaruhandeln.

Hållbarhet

Plantasjens verksamhet, med inriktning på växtförsäljning, har en nära koppling till miljö och hållbarhet då växter förbättrar människors välbefinnande och bidrar till biologisk mångfald. Plantasjen vill ge människor möjlighet att öka sin livskvalitet med hjälp av växter. Som arbetsgivare vill Plantasjen skapa meningsfulla och stimulerande jobb för människor som har en passion för växter. Bolagets mål är att integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten. Fokus är att säkerställa bra sociala villkor för de personer som arbetar med Plantasjens produkter således även för leverantörer i riskländer. Ett annat fokusområde är att minimera resursanvändning såsom energi och avfall i den operativa verksamheten, då främst i butiker.

Potential för ökad försäljning

Plantasjens ledande marknadsposition, starka varumärke och industriledande supply chain på en icke-cyklisk marknad med stabil tillväxt är attraktivt. Ratos ser en fortsatt potential för ökad försäljning inom både nuvarande garden centers och den nya satsningen på nya kanaler till exempel mindre, mer centralt belägna butiker. Genom förvärvet av SABA Blommor blev Plantasjen en ledande leverantör av blommor till dagligvaruhandeln, vilket skapar ytterligare tillväxtmöjligheter framöver. Bolaget arbetar idag med ett utökat fokus på produktsortimentet inom växter och tillbehör för att möta det ökande intresset för trädgård, odling och inredning med växter vilket vi ser som en framgångsrik strategi för fortsatt värdetillväxt.