Plantasjen

  • Olav Thorstad

    VD

Plantasjen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med drygt 140 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter.

Marknad

Marknaden för växter och växttillbehör har en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Den nordiska marknaden för växter och tillbehör uppskattas till cirka 3,3 miljarder EUR med en fortsatt tillväxt om cirka 2-3% per år.

Hållbarhet

Plantasjen, med sin kärnverksamhet inom växter och växttillbehör strävar efter att integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten. Växter är mycket viktiga för såväl Plantasjens verksamhet som för samhället i stort. Plantasjens mål är att produkterna ska ha en positiv påverkan på både människors välbefinnande och på den biologiska mångfalden.

Plantasjen fokuserar sitt hållbarhetsarbete på att arbeta med social hållbarhet och granskning av aktörerna i leverantörskedjan samt med att effektivisera verksamheten i Plantasjens butiker, transporter och kontor. För de butiker som är byggda som växthus finns det en potential att optimera energianvändningen. En förutsättning för Plantasjens framgångar på lång sikt är också att företaget agerar som en god arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller duktiga medarbetare.

Arbete med förbättrad kundnöjdhet

Plantasjens ledande marknadsposition, starka varumärke och industriledande supply chain på en icke-cyklisk marknad med stabil tillväxt är attraktivt. Bolaget arbetar idag med ett utökat fokus på produktsortimentet inom växter och tillbehör för att möta det ökande intresset för trädgård, odling och inredning med växter vilket vi ser som en framgångsrik strategi för fortsatt värdetillväxt. Stort fokus är även arbetet med en förbättrad kundnöjdhet i butik och lansering av egen e-handel.