Oase Outdoors

  • Henrik Arens

    VD

Oase Outdoors utvecklar, designar och säljer innovativ utrustning för camping och friluftsliv under tre starka varumärken Outwell®, Easy Camp® och Robens®. Oase Outdoors erbjuder ett brett produktsortiment som främst består av tält, campingmöbler, sovsäckar och annan friluftsutrustning. För de tre olika varumärkena finns en tydlig differentiering mot olika konsumentgrupper, så som familjer, nybörjare, festivalbesökare och äventyrare som med olika krav på kvalitet och pris vill njuta av friluftsliv med bra utrustning.

Marknad

Marknaden för campingutrustning och friluftslivsprodukter är attraktiv och stabilt växande med flera underliggande tillväxtrender. Trender som produktinnovation och nya materialteknologier samt konsumenters ökade intresse av naturnära upplevelser och rekreation utomhus ökar efterfrågan på högkvalitativ och användarvänlig utrustning.

Hållbarhet

Givet att Oase Outdoors är verksamt på marknader med en förhöjd risk är förebyggande antikorruptionsarbete samt initiativ för efterlevnad av sociala ramverk viktiga hållbarhetsfrågor. Oase Outdoors har infört en antikorruptionspolicy och utökar även arbetet för efterlevnad av arbetsmiljöregler och socialt arbete samt due diligence-processerna gällande bolagets affärspartners. Företagskultur och engagemang är också viktigt, vilket gör medarbetarnöjdhet till en viktig hållbarhetsfråga vilken mäts genom skräddarsydda medarbetarundersökningar.

Geografisk expansion och fortsatt produktutveckling

Oase Outdoors har en stark konsumentdriven företagskultur med fokus på innovation och kvalitet vilket lett till en stark marknadsposition i Europa. Ratos ser möjligheter till att fortsätta utveckla verksamheten både genom geografisk expansion, tillväxtsatsningar inom organisationen, tilläggsförvärv och fortsatt produktutveckling. Under året lanserades en egen e-handel kanal.

Award_ikoner