MENY
Meny
Aktien 2018-12-14 17:29 RATOS B 24,30 SEK

LEDiL

  • Jyri Järvinen

    VD

LEDiL utvecklar och säljer sekundäroptik, linser i plast som genom form och materialegenskaper bryter ljus från ljuskällan till LED-belysning. Bolaget har egenutvecklade produkter som säljs av egna säljare och via agenter och distributörer globalt, med tyngdpunkt på Europa, Nordamerika och Asien. Tillverkningen sker hos underleverantörer primärt i Finland och Kina. Produkterna återfinns uteslutande i kommersiella applikationer, bland annat i butiker, kontor och gatubelysning.

Marknad

Den globala belysningsmarknaden omsätter årligen cirka 850 miljarder kr där LED-penetrationen uppgår till cirka 20-25%. Den underliggande tillväxten drivs av ökande befolkning, urbanisering och ökat användande av belysning. LED-teknologin har revolutionerat belysningsmarknaden genom ljuskvalitet, designflexibilitet, lägre energiförbrukning, miljövänlighet och överlägsen livslängd. LEDiLs primära konkurrenter är tillverkare av specialutvecklade komponenter i plast så som LedLink, Bicom, Gaggione och Carclo.

Hållbarhet

För LEDiL betyder hållbarhet en ansvarsfull verksamhet genom hela värdekedjan. Bolagets uppförandekod och tillhörande policyer tillämpas i hela verksamheten samt även av bolagets underleverantörer, vilket lägger grunden till LEDiLs hållbarhetsresultat. Att förbättra LED-belysningens effektivitet och kapacitet, och därmed ytterligare minska belysningens miljöpåverkan är av stor vikt för LEDiL. Bolagets optiska lösningar bidrar till att tillhandahålla belysning som ökar människors välbefinnande, förbättrar säkerheten (genom lösningar för vägbelysning och utrymningsvägar) samt leder till mindre energianvändning inom trädgårdsodlingar.

Global expansion och organisk tillväxt

LEDiL är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition inom sin nisch. Bolagets möjligheter till fortsatt organisk tillväxt inom flera applikationsområden och marknader tillsammans med den underliggande ökande efterfrågan på energieffektiv, miljövänlig och högkvalitativ LED-belysning, kommer att driva tillväxten de kommande åren. Satsningar genomförs genom etablering på nya marknader och förstärkningar av organisationen, bland annat inom produktutveckling och försäljning.