LEDiL

  • Petteri Saarinen

    VD

LEDiL designar, utvecklar och säljer sekundäroptik till belysningstillverkare globalt. Utveckling och design sker på huvudkontoret i Salo, Finland. Försäljningen bedrivs globalt genom egna säljare, agenter och distributörer. Huvuddelen av produktionen sker hos underleverantörer i Finland, Kina och USA. Företagets produkter återfinns uteslutande i kommersiella applikationer, bland annat i butiker, kontor och gatubelysning.

Marknad

Den globala belysningsmarknaden omsätter årligen cirka 900 miljarder SEK där LED-penetrationen uppgår till cirka 20%. Den underliggande tillväxten drivs av en växande befolkning, fortsatt urbanisering och en ökad efterfrågan på belysning. LED-teknologin har revolutionerat belysningsmarknaden genom ljuskvalitet, designflexibilitet, lägre energiförbrukning, miljövänlighet och överlägsen livslängd.

Hållbarhet

Att förbättra LED-belysningens effektivitet och kapacitet, och därmed minska dess miljöpåverkan, är av stor vikt i LEDiLs verksamhet. Bolagets optiska lösningar bidrar till att tillhandahålla belysning som ökar människors välbefinnande och säkerhet och leder till mindre energianvändning hos LED-belysningar. För LEDiL betyder hållbarhet en ansvarsfull verksamhet genom hela värdekedjan. Bolagets uppförandekod och tillhörande policyer tillämpas i hela verksamheten samt även av bolagets underleverantörer, vilket lägger grunden till LEDiLs hållbarhetsresultat. De anställdas välbefinnande och säkerhet prioriteras mycket högt på LEDiL.

Global expansion och organisk tillväxt

LEDiL är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition inom sin nisch. Satsningar görs för att etablera företaget på nya marknader och förstärka organisationen, bland annat genom investeringar på områden som produktutveckling och därmed lansering av nya innovativa produkter.