MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

LEDiL

  • Jyri Järvinen

    VD, tillträder 1 februari

LEDiL utvecklar och säljer sekundäroptik, linser i plast som genom form och materialegenskaper bryter ljus från ljuskällan, till LED-belysning. Bolaget har egenutvecklade produkter som säljs av egna säljare och via agenter och distributörer globalt, med tyngdpunkt på Europa, Nordamerika och Asien. Tillverkningen sker hos underleverantörer i Finland och Kina. Produkterna återfinns uteslutande i kommersiella applikationer, bland annat i butiker, kontor och gatubelysning.

Marknad

Den globala belysningsmarknaden omsätter årligen cirka 850 miljarder kr där LED-penetrationen uppgår till cirka 20-25%. Den underliggande tillväxten drivs av ökande befolkning, urbanisering och ökat intresse för belysning. LED-teknologin har revolutionerat belysningsmarknaden genom ljuskvalitet, designflexibilitet, lägre energiförbrukning, miljövänlighet och överlägsen livslängd.

Största konkurrent är Taiwanesiska LedLink.

Hållbarhet

LEDiLs produkter bidrar i omställningen till mer miljöanpassad belysning, och därmed till minskad klimatpåverkan. Prioriterade hållbarhetsfrågor är bolagets miljöpåverkan i värdekedjan och mänskliga rättigheter samt arbetsvillkor hos underleverantörer.

Global expansion och organisk tillväxt

LEDiL är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition inom sin nisch. Bolagets möjligheter till fortsatt organisk tillväxt inom flera produktområden och marknader tillsammans med den underliggande ökande efterfrågan på energieffektiv, miljövänlig och högkvalitativ LEDbelysning, kommer att driva tillväxten de kommande åren. Satsningar genomförs genom etablering på nya marknader, förstärkningar av organisationen, bland annat inom produktutveckling och försäljning.