LEDiL

  • Petteri Saarinen

    VD

LEDiL designar, utvecklar och säljer sekundäroptik till LED-belysning globalt. Sekundäroptiken behandlar ljuset från LED-dioden för att åstadkomma optimal funktion som lampan är designad för med så hög energieffektivitet som möjligt. Utveckling och design sker på huvudkontoret i Salo, Finland. Försäljningen bedrivs globalt genom egna säljare, agenter och distributörer. Huvuddelen av produktionen sker hos underleverantörer i Finland, Kina och USA. Företagets produkter återfinns i kommersiella applikationer såsom i gatubelysning, butiker och kontor.

Marknad

LEDiL:s marknad drivs bland annat av den övergripande belysningsmarknaden samt LED-penetration. Nästan all ny LED-belysning har någon form av sekundäroptik eller reflektor. Den underliggande belysningstillväxten drivs av en växande befolkning samt fortsatt urbanisering. LED-teknologin har revolutionerat belysningsmarknaden genom ljuskvalitet, designflexibilitet, lägre energiförbrukning, miljövänlighet och överlägsen livslängd.

Året

LEDiL har under året haft en svagare tillväxt och lönsamhet än förväntat. Detta har orsakats av en något svagare tillväxt på marknaden, främst i Europa, men även en lägre intern effektivitet. Under året rekryterades Petteri Saarinen som ny VD. Han tillträdde sin tjänst i december. Petteri är en beprövad ledare och har lett företag genom förändringar och mot lönsamhet och tillväxt.

Hållbarhet

Att förbättra LED-belysningens effektivitet och kapacitet och därmed minska dess miljöpåverkan, är av stor vikt i LEDiL:s verksamhet. Bolagets optiska lösningar bidrar till att tillhandahålla belysning som ökar människors välbefinnande och säkerhet samt leder till mindre energianvändning. För LEDiL betyder hållbarhet en ansvarsfull verksamhet genom hela värdekedjan. Bolagets uppförandekod och tillhörande policyer tillämpas i hela verksamheten samt även av bolagets underleverantörer, vilket lägger grunden till LEDiL:s hållbarhetsresultat.