MENY
Meny
Aktien 2018-02-20 16:34 RATOS B 32,74 SEK

Kvdbil

  • Torbjörn Wik

    VD

Kvdbil är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade bilar samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. Varje vecka säljs mer än 500 begagnade bilar på auktion på kvdbil.se. Kvdbil är en oberoende förmedlare som hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten på de objekt som förmedlas. I KVD-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag, bilpriser.se samt Kvdpro, som förmedlar maskiner och tunga fordon.

Marknad

Marknaden för företagsbilar är stabil där största konkurrerande kanal för försäljning till slutkund är bilhandlare. Kvdbil har en marknadsandel på cirka 10% inom segmentet försäljning av begagnade företagsbilar i Sverige och är marknadsledande. Kvdbil förmedlar även privatägda bilar och har därmed mer än fördubblat den adresserbara marknaden i Sverige. Konkurrenter på förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna och privat försäljning till annan privatperson via digital annonsering. Inom tunga fordon är Kvdpros marknadsandel i dag cirka 7%.

Hållbarhet

Kvdbils roll är att sammanföra seriösa säljare och köpare på ett transparant sätt. Tjänsten bygger värde i form av test, säkra transaktioner, tidsbesparing och inte minst hjälper vi båda parter att göra en bra affär där begagnade fordon säljs och köps till aktuellt marknadsvärde. Kvdbil äger inga fordon, utan förmedlar andras, och detta ställer krav på att hantera andras egendom på respektfullt och korrekt vis. Affärsetik är därför naturligt en prioriterad hållbarhetsfråga för Kvdbil.

Digitala tillväxtsatsningar

Kvdbil har en mycket konkurrenskraftig affärsmodell där vi framförallt ser en stor potential att fortsätta växa inom privatägda bilar, då marknadsandelen är liten och tjänsten är efterfrågad av konsumenterna. Fokus kommer också att vara på att utveckla strategiska partnerskap, automatisera processer, utveckla en bättre IT-plattform och kunna addera nya tilläggstjänster.