Kvdbil

  • Lars Nykvist

    VD

Kvdbil är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade bilar (företagsbilar och privatägda) samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. Varje vecka säljs mer än 500 begagnade bilar på auktion på kvdbil.se. Kvdbil är en oberoende förmedlare som hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten genom tester på de objekt som förmedlas. I Kvdbil-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag, bilpriser.se samt Kvdpro, som förmedlar maskiner och tunga fordon.

Marknad

Marknaden för företagsbilar är stabil, största konkurrerande kanal för försäljning till slutkund är bilhandlare. Kvdbils marknadsandel uppgår till cirka 10% i Sverige med en stark tillväxt inom privatbilsegmentet. Konkurrenter på förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna och privat försäljning till annan privatperson.

Hållbarhet

Genom att erbjuda en effektiv, oberoende och väl fungerande marknadsplats för både andrahands- och tredjehandsmarknaden för begagnade bilar, bidrar Kvdbil till ett effektivt resursanvändande och en hållbar samhällsutveckling. Kvdbils tillväxtambitioner bygger på att skapa nöjda, återkommande kunder genom sin transparenta och hållbara avyttringsprocess samt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för befintliga och nya medarbetare. Därför är såväl kunders rekommendationsvilja som medarbetares välbefinnande betydelsefulla faktorer för Kvdbils utveckling. Kvdbil vill minska verksamhetens miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp och har därför ett mål om 20 procents minskning från 2016 års nivåer till år 2020.

Marknadssatsningar och effektiviseringar

Kvdbil har en konkurrenskraftig affärsmodell där vi framförallt ser en potential i att fortsätta växa inom privatägda bilar, då marknadsandelen är liten och tjänsten efterfrågas av både privata köpare och säljare. Fokus är även att utveckla strategiska partnerskap, automatisera processer, kunna addera flera tilläggstjänster samt öka effektiviteten i verksamheten. Under året lanserades en ny IT-plattform som syftar till att öka kundupplevelsen.