MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Kvdbil

  • Lars Nykvist

    VD

Kvdbil är en av Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade bilar (företagsbilar samt privatägda) samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. Varje vecka säljs mer än 500 begagnade bilar på auktion på kvdbil.se. Kvdbil är en oberoende förmedlare som hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten genom tester på de objekt som förmedlas. I Kvdbilkoncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag, bilpriser.se samt Kvdpro, som förmedlar maskiner och tunga fordon.

Marknad

Marknaden för företagsbilar är stabil, största konkurrerande kanal för försäljning till slutkund är bilhandlare. Kvdbils marknadsandel uppgår till cirka 10% i Sverige och är därmed marknadsledande. Marknadsandelen inom privatbil har hög tillväxt. Konkurrenter på förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna och privat försäljning till annan privatperson. Inom tunga fordon är marknadsandelen cirka 7%.

Hållbarhet

Kvdbils erbjudande innefattar en oberoende och väl fungerande marknadsplats för såväl en andrahands- som tredjehandsmarknad, vilket bidrar till effektivt resursanvändande och en hållbar samhällsutveckling. Kvdbils tillväxtambitioner är att skapa nöjda, återkommande kunder genom sin trygga och transparenta avyttringsprocess samt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för sina medarbetare. Kunders rekommendationsvilja och medarbetares välbefinnande är därför viktiga faktorer för bolagets utveckling. Kvdbil vill minska miljöpåverkan i form av växthusgasutsläpp och har ett mål om 20 procents minskning från 2016 års nivåer till år 2020.

Digitala tillväxtsatsningar

Kvdbil har en konkurrenskraftig affärsmodell där vi framförallt ser en potential i att fortsätta växa inom privatägda bilar, då marknadsandelen är liten och tjänsten efterfrågas av både privata köpare och säljare. Fokus är även att utveckla strategiska partnerskap, automatisera processer, utveckla en bättre IT-plattform och kunna addera flera tilläggstjänster.