Kvdbil

  • Lars Nykvist

    VD

KVD-koncernen är Sveriges största nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade bilar (företagsbilar och privatägda), maskiner och tunga fordon samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. KVD-koncernen består av Kvdbil – den oberoende marknadsplatsen för begagnade bilar, bilvärderingsföretagen Bilpriser och Smart 365 samt Kvdpro som förmedlar maskiner och tunga fordon. Varje vecka säljs mer än 500 begagnade bilar på kvdbil.se. Kvdbil hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten genom att genomföra tester på de bilar som förmedlas.

Marknad

Marknaden för försäljning av begagnade bilar är stabil. Kvdbils marknadsandel uppgår till cirka 10 procent i Sverige med en stark tillväxt inom privatbilsegmentet. Konkurrenter inom förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna och privat försäljning till annan privatperson.

Året

Kvdbil har under året vidareutvecklat sitt erbjudande till konsumentmarknaden, där bolagets marknadsandel i konsumentsegmentet har ökat. Kvdbils värdeskapande initiativ under året till konsumentmarknaden inkluderar lansering av bilköp direkt på hemsidan samt lansering av en leasing-tjänst av privatbilar. Dessa har tillsammans drivit högre volymer och intäkter under året.

Hållbarhet

Genom att erbjuda en effektiv, oberoende och väl fungerande marknadsplats för både andrahands- och tredjehandsmarknaden bidrar Kvdbil till ett effektivt resursanvändande och en hållbar samhällsutveckling. Kvdbil vill ha nöjda, återkommande kunder och erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för befintliga och nya medarbetare. Därför är såväl kunders rekommendationsvilja som medarbetares välbefinnande betydelsefulla faktorer för koncernens utveckling. Kvdbil har under året påbörjat ett initiativ i syfte att ta en ledande position i arbetet att minska den svenska fordonsflottans klimatpåverkan genom att beräkna och sprida kunskap om bilens optimala livslängd.

I början av 2020 tog Kvdbil beslut om att sluta exportera miljöbilar för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan.