MENY
Meny
Aktien 2017-09-19 17:03 RATOS B 38,52 SEK

KVD

  • Torbjörn Wik

    VD

KVD är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för värdering och förmedling av begagnade bilar samt försäljning av relaterade produkter och tjänster. Bolaget har två affärsområden, Personbil och Maskin & Tunga Fordon, och driver auktionssajter där förmedling av personbilar, maskiner och tunga fordon sker vid veckovisa nätauktioner. KVD hanterar hela transaktionen från uppdragsgivare till slutkund och garanterar kvaliteten på de objekt som förmedlas samt är oberoende. I KVD-koncernen ingår även Sveriges ledande bilvärderingsbolag, bilpriser.se.

Marknad

Marknaden för företagsbilar är stabil där största konkurrerande kanal för försäljning till slutkund är bilhandlare. KVD har en marknadsandel på cirka 10% inom segmentet försäljning av begagnade företagsbilar i Sverige och är marknadsledande. KVD förmedlar även privatägda bilar och har därmed mer än fördubblat den adresserbara marknaden i Sverige. Konkurrenter på förmedling av privatägda bilar är framförallt de traditionella bilhandlarna och privat försäljning till annan privatperson via digital annonsering. Inom tunga fordon är KVDs marknadsandel i dag cirka 7%.

Hållbarhet

KVDs roll är att sammanföra seriösa säljare och köpare på ett transparant sätt. KVDs tjänst bygger värde i form av test, säkra transaktioner, tidsbesparing och inte minst hjälper vi båda parter att göra en bra affär där begagnade fordon säljs och köps till aktuellt marknadsvärde. KVD äger inga fordon, utan förmedlar andras, och detta ställer krav på att hantera andras egendom på respektfullt och korrekt vis. Affärsetik är därför naturligt en prioriterad hållbarhetsfråga för KVD.

Digitala tillväxtsatsningar

KVD har en mycket konkurrenskraftig affärsmodell där vi framförallt ser en stor potential att fortsätta växa inom privatägda bilar, då marknadsandelen är liten och tjänsten är efterfrågad av konsumenterna. Fokus kommer också att vara på att utveckla strategiska partnerskap, automatisera processer, utveckla en bättre IT-plattform och kunna addera nya tilläggstjänster.