MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

Jøtul

  • Nils Agnar Brunborg

    VD

Jøtul tillverkar braskaminer, kassetter, omramningar och tillbehör till braskaminer. Koncernens viktigaste varumärken är Jøtul och Scan. Tillverkningen sker huvudsakligen i egen regi i Norge och Danmark, med mindre enheter i Frankrike och USA och till viss del via partners. Produkterna säljs globalt, dels via egna säljbolag, och dels via distributörer.

Marknad

Marknadsandelen i Norden är cirka 20%. Konkurrensen består i huvudsak av lokala aktörer på Jøtuls olika marknader, men huvudkonkurrenten i Norden, NIBE, har liksom Jøtul en internationell närvaro. Marknadstillväxten drivs i varierande grad av ett ökat intresse för renovering, den allmänna konjunkturutvecklingen och av kostnadsutvecklingen för alternativa uppvärmningskällor – el, olja och naturgas.

Hållbarhet

Miljöfrågor är ett prioriterat område för Jøtul. Allt gjutjärn som används i produktionen är tillverkat av återvunnet järnskrot och nästan enbart vattenkraft används i tillverkningsprocessen. Jøtuls produkter hör till de mest energieffektiva på marknaden och har en mycket ren förbränningsteknologi. Produkterna är miljöklassade enligt lokala miljöcertifieringsnormer.

Effektivisering av verksamheten

Jøtul har en stark global marknadsposition. Marknadsefterfrågan är volatil och har utvecklats negativt sedan Ratos förvärvade bolaget. Jøtul har ökat sina marknadsandelar men resultatutvecklingen har varit otillfredsställande. Fokus de senaste åren och kommande år är därför att ytterligare effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten.

Förutom fortsatt optimering av inköp, produktion, logistik och distribution satsar Jøtul på produktutveckling för att ytterligare stärka sin globala marknadsposition.