MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Frågor och svar

2010-06-20

Hur får jag mer information om Ratos bud på HL Display?

Ett prospekt med mer information finns tillgängligt på Ratos, ABG Sundal Colliers och Remiums hemsidor. Prospektet skickas även per post till befintliga direktregistrerade aktieägare (till den postadress som vid avstämningstillfället finns registrerad i den av Euroclear Sweden AB förvaltade aktieboken). Är du som aktieägare registrerad genom depå får du information från din förvaltare.

Hur mycket får jag betalt för mina aktier?

Ratos erbjuder 49 kronor per HL Display-aktie (inget courtage utgår).

Vad händer om jag inte accepterar budet?

Ratos har fått in över 90% av aktierna i budet och kommer därför att ansöka om avnotering av HL Display från NASDAQ OMX och inleda ett tvångsinlösenförfarande av resterande utestående aktier.

När måste jag bestämma mig?

Anmälningstiden är förlängd t o m 27 augusti 2010 kl 17.00. (Ordinarie anmälningsperiod tog slut den 13 augusti 2010 kl 17:00.) Tänk på att posta din anmälan i god tid så att den kommer fram i tid.

Hur anmäler jag mig?

Genom att underteckna och lämna in ifylld anmälningssedel som skickats hem till alla direktregistrerade aktieägare i HL Display. Anmälningssedel finns också på Ratos, HL Displays och Remiums hemsidor. Anmälningssedeln postas eller faxas till:

Remium AB
Ärende: HL Display
Kungsgatan 12-14
111 35  Stockholm

Fax: 08-454 32 01

Tänk på att posta anmälningssedeln i god tid så att den är Remium tillhanda senast kl 17:00 den 27 augusti 2010.

Anmälningssedeln kan också lämnas till ditt bankkontor eller till förvaltaren av din aktiedepå, som sedan vidarebefordrar anmälan. Tänk på att lämna in i god tid så att den kommer fram i tid till Remium.

Hur vet jag att min anmälan är mottagen?

När Remium mottagit din anmälningssedel registreras och överförs dina aktier till ett nyöppnat spärrat VP-konto i ditt namn. I samband med detta skickar Euroclear ut en avi till dig som visar uttaget. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut.

Omkring den 20 augusti kommer du att få hemskickat en avräkningsnota om du accepterat under ordinarie anmälningsperiod. Den 3 september om du accepterat under den förlängda anmälningsperioden.

Kan jag ångra mig?

Nej. Anmälan är bindande.

När får jag mina pengar?

Vi räknar med att utbetalning för de som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod sker omkring 20 augusti. Pengarna kommer till det avkastningskonto som är knutet till ditt VP-konto eller till din depå via din förvaltare. Har du inget avkastningskonto knutet till VP-kontot så får du en utbetalningsavi hemskickad. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 3 september.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Remium kan besvara alla frågor rörande anmälan på telefon 08-454 32 00. Du är också välkommen att höra av dig till Ratos på 08- 700 17 00.