HL Display

  • Björn Borgman

    VD

HL Display är en europeisk ledare inom butikslösningar för förbättrad kundupplevelse, lönsamhet och hållbarhet i framförallt dagligvaruhandeln. HL Display hjälper sina kunder att driva ökad försäljning genom attraktiva butiksmiljöer, att sänka kostnader genom automatisering av rutinåtgärder samt att reducera varusvinn. Bolaget säljer bland annat frammatningssystem för produkter, avdelare, kategorilösningar för frukt och grönt, lådor för lösviktsförsäljning (såsom godis, nötter) och hyllkantslister. HL Displays produkter finns installerade i cirka 295 000 butiker globalt.

Marknad

HL Displays marknad är till stor del driven av utvecklingen i den fysiska dagligvaruhandeln, ett ökat fokus på upplevelse i butik samt effektiviseringar i butiksdriften. Bolaget verkar i en fragmenterad marknad med många lokala konkurrenter, där HL Display är en av de globala aktörerna och den klart ledande i Europa.

Året

HL Display har under en tid transformerat företaget genom att bland annat decentralisera säljorganisationen, minska komplexiteten samt förbättra kostnadsstrukturen. Bolaget har även ökat sitt fokus på innovation och kategorilösningar, där det viktiga produktsegmentet Merchandising Solutions vuxit starkt det senaste året. I tillägg finns många andra initiativ som drivit en positiv lönsamhetsutveckling, där EBITA-marginalen stigit från 6,2% till 8,7% under 2019.

Hållbarhet

HL Display arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har varit först på marknaden att lyckas introducera ett produktsegment av återvunnen och bioplastbaserade plastlösningar (HL Sustainable Choice). Under 2020 kommer mer än en tredjedel av bolagets utbud att kunna erbjudas inom Sustainable Choice. Den största miljöpåverkan för HL Display avser plastavfall, användning av plastråvara samt energiförbrukning. Bolagets hållbarhetsarbete är därför inriktat på att öka användningen av återvunnet material, att utveckla nya material samt att minska vattenförbrukningen i bolagets verksamhet. Övriga mål innefattar säkra arbetsplatser med god arbetsmiljö. HL Display definierar även miljökrav för sina leverantörer i bolagets inköpspolicy.