MENY
Meny
Aktien 2018-03-16 17:29 RATOS B 33,66 SEK

HL Display

  • Nina Jönsson

    VD

HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. De tre viktigaste kundsegmenten är dagligvaruhandel, varumärkesleverantörer och fackhandel.

HL Display hjälper sina kunder att skapa en attraktiv butiksmiljö, som ökar försäljningen och hjälper kunderna att reducera lönekostnader genom att höja effektiviteten i butik. Bolagets produktutbud omfattar bland annat hyllkantslister, hyllsystem, tryckt butikskommunikation, varuexponeringsställ, affischramar, lösviktsbehållare, belysningssystem och digitala skyltar.

Marknad

Den globala och regionala utvecklingen i detaljhandeln är central för efterfrågan på HL Displays produkter. Nyetablering och omprofilering av butiker, lansering av nya butikskoncept samt förbättrad effektivitet och produktivitet i butik är viktiga tillväxtdrivare, liksom kampanjer och profileringsambitioner hos varumärkesleverantörer. Bolaget verkar i en mycket fragmenterad bransch med många lokala konkurrenter. HL Display är den enda globala aktören i sin nisch.

Hållbarhet

Prioriterade hållbarhetsområden innefattar affärsetik och antikorruption, givet verksamhet på ett antal marknader med förhöjd riskbild, samt miljöfrågor, bland annat med fokus på resurseffektivitet, återvinning, och val av råvara. Alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001.

Vidareutveckling av säljarbetet

Sedan Ratos förvärv har HL Display sett över produktionsstrukturen, flyttat produktion till lågkostnadsländer samt genomfört kostnadsbesparingsprogram, vilket sammantaget ökat konkurrenskraften för HL Displays produktsortiment. Bolaget har under de senaste två åren även jobbat aktivt med att skapa sin egen marknad genom konceptförsäljning, mer strukturerad bearbetning av globala kunder och fortsatt produktinnovation, något som resulterat i tillväxt av konceptförsäljningen. Fokus framåt är en fortsatt vidareutveckling av säljarbetet.