HENT

  • Jan Jahren

    VD

HENT är en ledande byggentreprenör som främst fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektering, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och har de senaste åren expanderat inom utvalda segment till Sverige samt Danmark.

Marknad

Den totala byggmarknaden i Norge uppgår till cirka 310 miljarder NOK, varav offentlig och kommersiell nybyggnation står för cirka 50-60 miljarder NOK. Marknaden för nybyggnation är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt. Den norska byggmarknaden är mycket fragmenterad där HENT hör till de ledande aktörerna.

Hållbarhet

HENTs främsta tillgång – och dess viktigaste hållbarhetsfråga – är personalen. Fokus är därmed på frågor som hälsa och säkerhet, arbetsmiljö samt hur nöjda medarbetarna är och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Att bidra till en etisk verksamhet i sin bransch är också en viktig prioritering och ett mål för HENT. Där ingår förhandskvalificering av leverantörer, rutiner för kvalitetshantering samt inspektioner på plats. Genom att minska miljöpåverkan i produktionen har HENT som mål att begränsa klimatpåverkan och samtidigt utnyttja de affärsmöjligheter som en produktion av hållbara byggnader innebär.

Långsiktiga tillväxtinitiativ

HENTs affärsmodell bygger på en väl genomarbetad anbudsprocess där kalkyl och inköp är bärande delar. Bolaget fokuserar på förhandlade entreprenader och partnering kontrakt inom utvalda segment. HENTs verksamhet har vuxit väsentligt under Ratos ägande och det är nu viktigt att stärka plattformen för att förbättra riskhantering och öka effektiviteten.