MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

HENT

  • Jan Jahren

    VD

HENT är en ledande byggentreprenör som främst fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och har nyligen expanderat till Sverige. Under 2016 har HENT även etablerat en verksamhet fokuserad på fastighetsutveckling med fokus på bostadsprojekt i Norge.

Marknad

Den totala byggmarknaden i Norge uppgår till cirka 300 miljarder NOK, varav offentlig och kommersiell nybyggnation står för cirka 50-60 miljarder NOK. Marknaden för nybyggnation är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt. Sedan millennieskiftet har den norska marknaden i genomsnitt vuxit med cirka 5% per år. Den norska byggmarknaden är mycket fragmenterad, HENT hör till de ledande aktörerna och konkurrerar bland annat med Veidekke, Skanska, AF-Gruppen, NCC och Peab.

Hållbarhet

HENTs viktigaste hållbarhetsfrågor inkluderar arbetsrätt (med fokus på villkor för underleverantörer), hälsa, arbetsmiljö och säkerhet samt affärsetik. Samtliga dessa frågor är kopplade till HENTs strategi och hanteringen av dem är central för bolagets kommersiella framgång.

Långsiktiga tillväxtinitiativ

HENT har god kvalitet i projektgenomförande och en flexibel kostnadsstruktur som ger möjlighet att anpassa kostnaderna till efterfrågan och hantera fluktuationerna på den cykliska byggmarknaden. HENT har de senaste åren vuxit snabbt med stabil lönsamhet och har kontinuerligt stärkt sin marknadsposition. Under 2016 har bolaget expanderat till Sverige samt startat upp en verksamhet inom fastighetsutveckling. Målet är att dessa initiativ ska stärka HENT långsiktigt. Tillsammans med företagsledningen vill vi utveckla bolaget vidare och skapa förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt.