MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

HENT

  • Jan Jahren

    VD

HENT är en ledande byggentreprenör som främst fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge, har expanderat till Sverige samt vunnit enstaka projekt i Danmark. HENT driver även en verksamhet fokuserad på fastighetsutveckling med fokus på bostadsprojekt i Norge.

Marknad

Den totala byggmarknaden i Norge uppgår till cirka 310 miljarder NOK, varav offentlig och kommersiell nybyggnation står för cirka 50-60 miljarder NOK. Marknaden för nybyggnation är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt. Den norska byggmarknaden är mycket fragmenterad, HENT hör till de ledande aktörerna och konkurrerar bland annat med Veidekke, Skanska, AF-Gruppen, NCC och Peab.

Hållbarhet

HENTs främsta tillgång – och dess viktigaste hållbarhetsfråga – är personalen. Fokus är därmed på frågor som hälsa och säkerhet, arbetsmiljö samt hur nöjda medarbetarna är och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Att bidra till en etisk verksamhet i sin bransch är också en viktig prioritering och ett mål för HENT. Där ingår förhandskvalificering av leverantörer, rutiner för kvalitetshantering samt inspektioner på plats. Genom att minska miljöpåverkan i produktionen har HENT som mål att begränsa klimatpåverkan och samtidigt utnyttja de affärsmöjligheter som en produktion av hållbara byggnader innebär.

Långsiktiga tillväxtinitiativ

HENT har god kvalitet i projektgenomförande och en flexibel kostnadsstruktur som ger möjlighet att anpassa kostnaderna till efterfrågan och hantera fluktuationerna på den cykliska byggmarknaden. HENT har de senaste åren uppvisat stabil lönsamhet i sina projekt och kontinuerligt stärkt sin marknadsposition. Bolaget har expanderat till Sverige och etablerat en verksamhet inom fastighetsutveckling. Målet är att dessa verksamheter ska bidra till att stärka HENT långsiktigt. Tillsammans med företagsledningen vill vi utveckla bolaget vidare och skapa förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt.