Gudrun Sjödén Group - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-15 11:18 RATOS B 33,54 SEK

Gudrun Sjödén Group

  • Bästa Internationella tillväxt 2017

  • Gudrun Sjödén

    VD

Gudrun Sjödén Group är ett internationellt designföretag med unik färgstark design och tydlig hållbarhetsprofil. Varumärket Gudrun Sjödén säljs och marknadsförs globalt genom egna butiker, en egen global webbshop och postorder. Onlineförsäljning är bolagets största distributionskanal och står för cirka 65% av omsättningen. Kunderna nås genom den internationella onlineförsäljningen i över 50 länder, och genom egna butiker med Tyskland, Norden och USA som största marknader.

Marknad

Marknaden för Gudrun Sjödéns designade kläder och hemtextil växer i takt med en ökad efterfrågan på tidlösa modeller, hög kvalitet och hållbara material. Bolagets ålderslösa kund är värderingsstyrd med stort kulturellt och socialt engagemang. Kläderna har en unik egen stil, med få egentliga konkurrenter, som gillas av kvinnor runt hela världen.

Hållbarhet

Gudrun Sjödéns hållbarhetsarbete täcks in i flera olika områden. Ett sådant är att uppnå en tidlös och funktionell design med ”Gudruns Goda Fiber” och ”Gudruns Goda Produktion”, som omfattar användning av bra textilmaterial samt produktion vid kontrollerade certifierade fabriker. Bolaget har också återförsäljning av kläder i en ”vintagehörna” i deras egna butiker. Gudrun Sjödén främjar aktivt en uppförandekod för alla leverantörer på riskmarknader genom BSCI 1) och arbetar för att säkerställa att produktionen följer EU:s REACH-förordning 2).

Fokus på global expansion och tillväxt

Gudrun Sjödén Group har ett starkt varumärke som baseras på en unik tidlös design. Bolaget har en imponerande historik med mycket god tillväxt och lönsamhet, baserad på en internationell expansion i Europa och USA främst drivet av e-handel. Bolaget har dock fortfarande en relativt låg marknadsandel utanför Sverige, varför tillväxtpotentialen är stor. I partnerskap med bolaget finns en tydlig affärsplan att växa globalt och utveckla verksamheten.

1) BSCI, Business Social Compliance Initiative.
2) REACH, EU-förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.