MENY
Meny
Aktien 2017-08-23 17:11 RATOS B 38,06 SEK

GS-Hydro

  • Juha Silvennoinen

    VD

GS-Hydro är en global leverantör av icke-svetsade rörsystem. Rörsystemen används främst till hydrauliska applikationer med höga krav på snabb installation, hög renlighet och minimala driftstopp.

GS-Hydros produkter och tjänster används inom marin- och offshoreindustrin och inom landbaserade segment som pappers- och metallindustri, samt i testutrustning för fordonsindustrin. GS-Hydro bedriver verksamhet över hela världen med egna anställda i 15 länder och med huvudkontor i Esbo i Finland.

Marknad

GS-Hydro verkar på cykliska marknader. Ett pressat oljepris och en mycket svag marknadsutveckling inom offshoreindustrin, har lett till omstruktureringar i branschen. Efterfrågan inom det landbaserade segmentet har också minskat medan marinsegmentet haft en stabil utveckling under året.

Hållbarhet

GS-Hydros viktigaste hållbarhetsfrågor är förebyggande antikorruptionsarbete, givet att bolaget är verksamt på ett antal marknader med förhöjd risk, och minskad miljöpåverkan. Bolaget har implementerat en tydlig uppförandekod, whistleblowing-system, utbildningar för anställda och processer för uppföljning.

Omstrukturering och effektivisering

Den kraftigt vikande efterfrågan som bolaget mött under året har lett till genomförande av ett omfattande globalt omstruktureringsprogram med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar. Detta innebär bland annat kraftig nedbemanning på de flesta marknader och effektivisering av logistik genom centralisering av lager. GS-Hydro har dock långsiktig potential att växa genom att icke-svetsad teknologi ersätter den traditionella och genom att utveckla bolagets eftermarknadserbjudande.