MENY
Meny
Aktien 2018-01-19 17:29 RATOS B 38,58 SEK

Diab

  • Lennart Hagelqvist

    VD

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Kärnmaterialen har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens.

Bolaget har produktionsenheter för material i Sverige, Italien, USA, Kina och Ecuador. Materialbearbetning sker i produktionsenheterna samt i Kina och Litauen.

Marknad

Marknaden för kärnmaterial växer med den underliggande produktionsvolymen för kunderna, till exempel antalet vindkraftverk och båtar, och genom en ökad användning av sandwichkonstruktioner i befintliga och nya applikationer. Ökningen drivs av en strävan att uppnå konstruktioner med högre hållfasthet och lägre vikt. Till Diabs konkurrenter hör bland annat 3A Composites och Gurit.

Hållbarhet

Diabs viktigaste hållbarhetsfråga är att genom sina produkter bidra positivt till en klimatneutral värld genom att möjliggöra tillväxt inom förnyelsebar energi (vind), reducera bränsleförbrukning och klimatavtryck till följd av lägre vikt (marin och transport) och att reducera det egna miljöavtrycket i produktionen. Givet att bolaget är verksamt på marknader med förhöjd risk är även förebyggande antikorruptionsarbete samt exportkontroll viktiga frågor för bolaget.

Tillväxtpotential och lönsamhetsförbättringar

Diab har en attraktiv långsiktig tillväxtprofil driven av behovet att bygga starkt och lätt, fokus på hållbarhet och av positiva utsikter för applikationernas tillväxt. Det finns därmed långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Etableringen av den nya anläggningen för kärnmaterialproduktion i Kina bidrar till en lägre omkostnadsnivå och möter behovet av ökade volymer.