MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Diab

  • Tobias Hahn

    VD

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Kärnmaterialen har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens.

Bolaget har produktionsenheter i Sverige, Italien, USA och Kina. Materialbearbetning sker utöver detta i Litauen och Ecuador.

Marknad

Marknaden för kärnmaterial växer på grund underliggande efterfrågan inom energieffektivitet vilket leder till ökat behov av lättviktslösningar till hög hållfastighet. Huvudanvändningsområden för materialet är vindkraftverk, fritidsbåtar samt diverse applikationer där låg vikt till hög hållfastighet efterfrågas. Till Diabs konkurrenter hör bland annat 3A Composites och Gurit.

Hållbarhet

Diabs produkter, med konstruktionen av ett lättviktsmaterial, har en betydande positiv påverkan avseende klimatförändringar. Bolaget arbetar för att fastställa ett vetenskapligt baserat mål för en reducering av de egna koldioxidutsläppen och har satt ett mål på noll utsläpp för 2050.

På Diab läggs stort fokus på säkerhet. När medarbetarna känner sig trygga kan bolaget uppnå en ökad produktivitet och generera högre kvalitet samt effektiva ledtider och leveranser till kunderna. Även etisk verksamhet är ett viktigt fokusområde för Diab. Därför har bolaget policyer, processer och åtgärder på plats för att hantera riskerna för korruption och bedrägerier.

Tillväxtpotential och lönsamhetsförbättringar

Diab har långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Bolagets tillväxtprofil är driven av behovet att bygga starkt och lätt med fokus på hållbarhet.