Diab

  • Tobias Hahn

    VD

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositlösningar. Kompositlösningar är en lättviktskonstruktion som används för att åstadkomma hög hållfasthet med en låg vikt och används i applikationer såsom i flygplan, fritidsbåtar, vindkraftverk, tåg och industriella applikationer. Bolaget har produktionsenheter i Sverige, Italien, USA, Kina, Litauen och Ecuador samt har säljbolag i ett antal ytterligare länder.

Marknad

Marknaden för kärnmaterial växer starkt till följd av underliggande efterfrågan inom energieffektivitet, vilket leder till ökat behov av lättviktslösningar till hög hållfasthet.

Året

En stark marknad inom affärsområdet Wind Solutions bidrog i kombination med fortsatt god efterfrågan inom Marin och Aerospace till en stark tillväxt för Diab under året. Diab förbättrade resultatet, vilket är drivet av lönsamhetsförbättrande åtgärder, en ny styrningsmodell samt ökad försäljning. Diab har under året tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med Vestas, en av världens ledande leverantörer av vindkraftverk. Kontraktet förväntas ge en nettoomsättning på totalt 2–2,5 miljarder SEK fram till och med år 2023.

Hållbarhet

Diabs produkter bidrar till ökad utbyggnad av förnybar energi (utbyggnad av vindkraftverk) och minskad energiförbrukning genom lättviktskonstruktioner. Därav bidrar Diab aktivt till ett mer hållbart samhälle. Diab har stort fokus på andra hållbarhetsfrågor såsom energiförbrukning i bolaget, säkerhet och etik. Därför har bolaget policyer, processer och åtgärder på plats för att hantera riskerna för korruption och bedrägerier. Diab är det första bolaget inom kärnmaterialindustrin som fått sina vetenskapligt baserade klimatmål godkända för att sänka koldioxidutsläppen till 2050.