Diab

  • Tobias Hahn

    VD

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Kärnmaterialen har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens. Bolaget har produktionsenheter i Sverige, Italien, USA och Kina. Materialbearbetning sker utöver detta i Litauen och Ecuador.

Marknad

Marknaden för kärnmaterial växer på grund av underliggande efterfrågan inom energieffektivitet vilket leder till ökat behov av lättviktslösningar till hög hållfasthet. Huvudanvändningsområden för materialet är vindkraftverk, fritidsbåtar samt diverse applikationer där låg vikt till hög hållfasthet efterfrågas.

Hållbarhet

På Diab läggs stort fokus på säkerhet. När medarbetarna känner sig trygga kan bolaget uppnå en ökad produktivitet och generera högre kvalitet samt effektiva ledtider och leveranser till kunderna. Även etisk verksamhet är ett viktigt fokusområde för Diab. Därför har bolaget policyer, processer och åtgärder på plats för att hantera riskerna för korruption och bedrägerier.

Sandwichkonstruktioner kompenserar inom många applikationer själva för sina koldioxidutsläpp under livscykeln.

Diab är det första bolaget inom kärnmaterialindustrin som får sina vetenskapligt baserade klimatmål godkända för att sänka koldioxidutsläppen till 2050.

Omstruktureringar och lönsamhetsförbättringar

Diab genomgår ett omstruktureringsarbete för att genomföra långsiktiga åtgärder som krävs för att bolaget ska kunna uppnå stabilitet och lönsamhet. Bedömningen är att Diab har långsiktiga förutsättningar för tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Bolagets tillväxtprofil är driven av behovet att bygga starkt och lätt med fokus på hållbarhet.