MENY
Meny
Aktien 2018-02-20 16:34 RATOS B 32,74 SEK

Bisnode

  • Magnus Silfverberg

    VD

Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag med verksamhet i 18 länder. Bisnode erbjuder tjänster och analyser baserad på data, som hjälper företag att hitta samt hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. Genom sin starka lokala närvaro och genom samarbetet med Dun&Bradstreet, världens största leverantör av global affärsinformation, har Bisnode unik tillgång till stora mängder lokal och global data om företag, fastigheter, fordon och konsumenter.

Marknad

Den europeiska marknaden för data och analys växer både inom B2B och B2C. Den totala marknaden i Europa uppskattas till cirka 7 miljarder USD. Den förväntas fortsätta växa i takt med att digitalisering, globalisering och nya tekniker möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv bearbetning av stora datamängder.

Hållbarhet

Bisnodes viktigaste hållbarhetsfrågor rör affärsetik och integritetsskydd. Kunderna har successivt ökat sitt fokus på miljö- och klimatfrågor, varför Bisnode arbetar för att begränsa sin miljöpåverkan. Bolagets tjänster produceras och distribueras främst digitalt, vilket bidrar till reducerad pappers- och elförbrukning.

Digital transformation och tillväxtmöjligheter

Bisnode har en stor potential att fortsätta utveckla sin affärsmodell utifrån bolagets lokala expertis och globala resurser inom ett växande marknadssegment. Prioritet framöver är att fortsätta den omfattande digitala transformationen och det förändringsarbete som inletts för att realisera de synergier förändringen möjliggör. Vidare arbetar bolaget med strategiska initiativ som stärker organisationen, utvecklar erbjudandet och expanderar verksamheten för att öka konkurrenskraft och ta marknadsandelar.