Bisnode

  • Magnus Silfverberg

    VD

Bisnodes kärnverksamhet är att genom datadrivna produkter stötta företags processer inom kredit- och affärsbeslut samt marknadsföring, vilket hjälper bolagets kunder att fatta smarta beslut. På Bisnode används lokal och global data av högsta kvalitet från över 550 datakällor. Med analys förvandlas abstrakt data till relevanta beslutsunderlag. Bisnode finns i 18 europeiska länder och genom deras strategiska partner Dun & Bradstreet levereras också lokal och global kvalitetsdata till företag, myndigheter, organisationer och kommuner.

Marknad

Den europeiska marknaden för data och analys växer både inom B2B och B2C. Den totala marknaden i Europa uppskattas till cirka 6 miljarder euro. Den förväntas fortsätta växa i takt med att digitalisering, globalisering och nya tekniker möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv bearbetning av stora datamängder.

Hållbarhet

I takt med den digitala transformationen har digital hållbarhet identifierats som Bisnodes mest väsentliga hållbarhetsfråga med hänsyn till Bisnodes affärsmodell. Digital hållbarhet inkluderar datasäkerhet, dataskydd och personlig integritet. Under året har Bisnode fortsatt övergången till förnyelsebar energiförsörjning i sina kontor och servrar. Bisnode är övertygat om att mångfald och en inkluderande arbetsplats driver innovation och attraherar talang. Bolaget strävar därför efter att öka andelen kvinnor i företaget, särskilt i ledande befattningar. Åtagande för hållbarhet regleras i vår uppförandekod som är baserad på FN:s Global Compact.

Digital transformation och tillväxtmöjligheter

Bisnode är i en värdeskapande transformation och har en stor potential i att fortsätta utveckla sin affär utifrån bolagets lokala expertis och globala resurser inom växande marknads- och kreditinformationssegment. Den digitala transformation som påbörjats kommer att vara viktig framöver. Fokus på att skapa skalfördelar och synergier är fortsatt prioritet. Vidare arbetar bolaget med strategiska initiativ som stärker organisationen, utvecklar erbjudandet och expanderar verksamheten för att öka konkurrenskraft och ta marknadsandelar.