MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Bisnode

  • Magnus Silfverberg

    VD

Bisnodes kärnverksamhet är att, genom datadrivna produkter, stötta företags beslutsprocesser inom kredit-, affärs- och marknadsföring vilket gör det lättare för deras kunder att fatta smarta beslut. På Bisnode används lokal och global data av högsta kvalitet från över 550 datakällor. Med analys förvandlas abstrakt data till relevanta beslutsunderlag. Bisnode finns i 18 europeiska länder och genom deras strategiska partner Dun & Bradstreet levereras lokal och global kvalitetsdata till företag, myndigheter, organisationer och kommuner.

Marknad

Den europeiska marknaden för data och analys växer både inom B2B och B2C. Den totala marknaden i Europa uppskattas till cirka 7 miljarder USD. Den förväntas fortsätta växa i takt med att digitalisering, globalisering och nya tekniker möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv bearbetning av stora datamängder.

Hållbarhet

Bisnodes främsta hållbarhetsfrågor är affärsetik och integritetsskydd. Kunderna har även successivt ökat sitt fokus på miljö- och klimatfrågor, varför Bisnode arbetar för att begränsa sin miljöpåverkan. Bolagets tjänster produceras och distribueras främst digitalt, vilket bidrar till reducerad pappers- och elförbrukning. Bisnode arbetar engagerat för att öka andelen kvinnor, framför allt inom ledande befattningar.

Digital transformation och tillväxtmöjligheter

Bisnode har en stor potential i att fortsätta utveckla sin affärsmodell utifrån bolagets lokala expertis och globala resurser inom ett växande marknadsinformationssegment. Den digitala transformation som påbörjats kommer att vara viktig framöver. Fokus på att skapa skalfördelar och synergier i vad som kommit från en decentraliserad struktur och hög tillväxttakt historiskt är fortsatt prioritet. Vidare arbetar bolaget med strategiska initiativ som stärker organisationen, utvecklar erbjudandet och expanderar verksamheten för att öka konkurrenskraft och ta marknadsandelar.