MENY
Meny
Aktien 2018-02-20 16:37 RATOS B 32,76 SEK

Aibel

  • Mads Andersen

    VD

Aibel är en ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster (Modifications and Yard Services) till produktionsplattformar och landanläggningar för olja- och gasutvinning samt nybyggnadsprojekt inom olja, gas (Field Development) och förnyelsebar energi (Renewables). 

Aibel har en stark marknadsposition baserat på sin integrerade affärsmodell som täcker hela värdekedjan, en kombination av norska och asiatiska resurser samt starka kundrelationer. Kunderna är främst de stora oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln.

Marknad

Marknaden för underhålls- och ombyggnadstjänster för olja- och gasutvinning har de senaste åren haft en kraftig nedgång, vilket lett till låga aktivitetsnivåer och behov av omstrukturering i branschen. Mot bakgrund av den svaga marknadsutvecklingen har Aibel de senaste åren arbetat med att stärka sin konkurrenskraft. Konkurrenter till Aibel inkluderar Aker Solutions, för affärsområdet Field Development, Kvaerner, samt andra multinationella bolag och asiatiska varv.

Hållbarhet

Aibels prioriterade hållbarhetsfrågor är hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) samt antikorruption. Bolaget har under 2016 fortsatt arbeta med att tydliggöra bolagets position, strategi och arbete med miljö- och klimatfrågor.

Ökad effektivitet och konkurrenskraft

Fokus framöver är att fortsätta utveckla Aibels leveransmodell för ökad effektivitet och konkurrenskraft, säkerställa hög kvalitet i leveranser av befintlig projektportfölj, samt att vinna nya kontrakt, inom och utom olje- och gassektorn. Aibel har en marknadsledande position, långsiktiga kundrelationer och kärnkompetenser, liksom en stark affärsmodell på en marknad med framtida tillväxtmöjligheter.