MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Aibel

  • Mads Andersen

    VD

Aibel är ett ledande serviceföretag inom olje och gasindustri, samt vindindustri offshore. Erbjudandet består av optimala och innovativa lösningar inom teknik, konstruktion, modifikationer och underhåll under hela livscykeln. Aibels kompetenta medarbetare finns nära kunderna på bolagets nio kontor i Norge, Danmark och Sydostasien. Dessutom driver Aibel två varv i Haugesund (Norge) och Laem Chabang (Thailand) med komplett prefabricering och konstruktionskapacitet. Aibel har en stark marknadsposition baserat på sin integrerade affärsmodell som täcker hela värdekedjan. Kunderna är främst stora oljebolag verksamma på den norska kontinentalsockeln.

Marknad

Marknaden för underhålls- och ombyggnadstjänster för olje- och gasutvinning har de senaste åren haft en kraftig nedgång, vilket lett till låga aktivitetsnivåer och behov av omstrukturering i branschen. Konkurrenter till Aibel inkluderar Aker Solutions för affärsområdet Field Development, Kvaerner, samt andra multinationella bolag och asiatiska varv.

Hållbarhet

Aibels mål är att skapa en balans mellan den ekonomiska hållbarheten och bolagets sociala och miljömässiga ansvar. Bolaget lägger fokus på hållbarhet genom att vara en attraktiv, säker och inspirerande arbetsplats för sina anställda, visa respekt för miljön och omgivningen, arbeta mot korruption i alla former samt skapa värde för ägare och kunder. Aibels CR-policy, uppförandekod och miljöpolicyer utgör dess främsta styrdokument.

Ökad effektivitet och konkurrenskraft

Mot bakgrund av den svaga marknadsutvecklingen har Aibel de senaste åren arbetat med att stärka sin konkurrenskraft. Fokus framöver är att fortsätta utveckla Aibels leveransmodell för ökad effektivitet och konkurrenskraft, säkerställa hög kvalitet i leveranser av befintlig projektportfölj, samt att vinna nya kontrakt inom både olja, gas och vindkraft. Aibel har en marknadsledande position, långsiktiga kundrelationer och kärnkompetenser, liksom en stark affärsmodell på en marknad med framtida tillväxtmöjligheter.