Våra bolag

Våra bolag

Ratos äger 12 bolag i Norden som 2019 tillsammans omsatte ca 38 miljarder SEK, med EBITA om ca 1,8 miljarder SEK och med 12 200 anställda.