Våra bolag

Våra bolag

Ratos äger 12 bolag i Norden som 2018 tillsammans omsatte ca 32 miljarder SEK, med EBITA om ca 1,4 miljarder SEK och med 12 300 anställda.