Människor är nyckeln - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 14:37 RATOS B 31,70 SEK

Människor är nyckeln

Det som är avgörande för Ratos värdeutveckling över tid är våra transaktioner och hur väl vi lyckas att genomdriva ambitiösa planer i bolagen. En viktig del i detta är Ratos organisation samt styrelser, ledningsgrupper och medarbetare i bolagen. Det krävs både erfarenhet, kompetens och engagemang för att utveckla ett företag, därför är HR och talangutveckling prioriterade frågor för oss som ägare.

Ratos investeringsorganisation ansvarar för utvecklingen av bolagen samt att hitta nya investeringsmöjligheter. Ratos arbetar också aktivt med industriella rådgivare som verkar som rådgivare i investeringsprocesser och bolagsutveckling med lång erfarenhet från nordiskt affärsliv. 

Läs mer om vår investeringsorganisation.