MENY
Meny
Aktien 2018-06-21 17:29 RATOS B 29,72 SEK

Värdeutveckling mäts i avkastning

Vårt avkastningsmål är bolagsspecifikt och lägst 15% (IRR*), beroende på bolags- och marknadsspecifika faktorer. För att bedöma hur vi lyckas krävs en analys av de bolag vi hittills avyttrat. Under de senaste fem åren har vi sålt 11 bolag (exits) och tillsammans har dessa genererat ett kassaflöde till Ratos på omkring cirka 16 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) uppgår till 15%.

* IRR: Årlig genomsnittlig avkastning (Internal Rate of Return) – den årliga avkastningen på investerat belopp beräknat utifrån ursprunglig investering, slutligt försäljningsbelopp och övriga kassaflöden, med hänsyn tagen till när i tiden samtliga dessa betalningar skett till eller från Ratos.