MENY
Meny
Aktien 2018-06-21 17:29 RATOS B 29,72 SEK

Värdeskapande företagsutveckling

Som aktiv ägare verkar vi för att bygga framgångsrika och hållbara företag.

I partnerskap med bolagen skapas lånsiktiga värden framförallt genom omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar. Hur detta i praktiken går till skiljer sig från företag till företag. Som aktiv ägare kan vi bidra med att rekrytera nyckelpersoner, tillföra kapital som ger företagen möjlighet att satsa på exempelvis produktutveckling, förbättrade kunderbjudanden och att göra insteg på nya marknader. Vi kan också erbjuda ett brett kontaktnät som kan bidra med kunskap och nya idéer. Det kan även innebära att göra tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet. Vi strävar alltid efter att ge ledning och styrelse nya perspektiv, inte minst i hållbarhetsfrågor där vi driver ett strukturerat arbete med tydliga målsättningar och kontinuerlig uppföljning.