MENY
Meny
Aktien 2018-06-21 17:29 RATOS B 29,72 SEK

Förvärvsprocessen

Det finns egentligen ingen typisk förvärvsprocess med en rak väg från start till mål. Ibland genomförs förvärven på några månader, medan det andra gånger tar väsentligt längre tid. Ratos kan ha haft kontakt med företaget i flera år innan ett förvärv blir aktuellt.

Ratos är ständigt på jakt efter intressanta företag att  investera i. Uppslag till potentiella förvärv får vi från många olika håll. Ibland kommer idéer direkt från andra ägare och entreprenörer som söker en partner för att förverkliga sina visioner. Vi får även förslag från banker och vårt industriella nätverk, men en stor del av idéerna är egengenererade. Dessa har sitt ursprung i vår nyfikenhet och ett genuint intresse för företagsutveckling och nordiskt affärsliv. Under ett år analyserar Ratos mellan 200 och 250 företag, och gör också systematiska kartläggningar av branscher och regioner. Vi har alltid ett stort antal företag under bevakning, ibland under lång tid.

Ett förvärv är sällan ett annat likt. Endast några få av de företag vi tittar på leder till en investering för att de andra inte bedöms uppfylla våra investeringskriterier och avkastningsmål eller för att de inte är till salu just då. Tidpunkten måste vara rätt, prisförväntningar och andra förutsättningar ska också vara uppfyllda. Personkemin m llan de inblandade ska stämma. Att redan tidigt i processen ha en tydlig plan för hur avkastningsmålet ska kunna förverkligas och värdeskapande ska ske är avgörande. En annan viktig del är en kartläggning av risker och möjligheter kopplad till hållbarhet, inklusive verksamhetens långsiktiga hållbarhet, samt företagets mognadsgrad och värdegrund. Analysen ger en grund för den handlingsplan som etableras för att utveckla hållbarhetsarbetet i bolagen under Ratos ägande. Ratos har även exkluderingskriterier och investerar bland annat inte i företag verksamma inom vapen eller pornografi.

Konkurrensen på förvärvsmarknaden är hög. Tillgången på kapital, från såväl kreditgivare som investerare, gör att priserna stiger på bra företag att investera i. Det är viktigt att hitta en optimal kapitalstruktur och en bolagsanpassad belåningsgrad som tillåter lönsam tillväxt. Ratos har agerat långsiktigt och ansvarsfullt på den nordiska marknaden under lång tid och har ett gott anseende. Vi har god tillgång till bankfinansierig till gynnsamma villkor.