MENY
Meny
Aktien 2018-06-21 17:29 RATOS B 29,72 SEK

Utvecklingsmodell

Varje investeringssituation är unik och även om bolagen agerar strategiskt, operativt och finansiellt oberoende av varandra finns det gemensamma nämnare för vårt agerande. Ratos fokus är att bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling baserad på en gemensam värdegrund. Vår utvecklingsmodell bygger på fyra grundstenar.

1. Värdegrund

Ratos agerande är baserat på grundvärderingarna entreprenöriell, engagerad och ansvarsfull.
Entreprenöriell eftersom vi i våra bolag vill stimulera nyfikenhet, nyskapande och förändring samt förstärka viljan att tillvarata möjligheter. Engagerad eftersom vi vill arbeta nära nyckelpersonerna i bolagen och utveckla idéer och agera tillsammans. Ansvarsfull eftersom vi har högt ställda krav på affärsetik och alltid väger in konsekvenserna för människa och miljö i beslut vi medverkar till. De vi gör affärer med ska kunna lita på oss, vilja välja oss och återkomma.

2. Fokus på att skapa värde

I samband med att vi investerar i ett nytt företag tas det fram en väl genomarbetad och ambitiös strategi och affärsplan med tydliga verksamhetsmål för utveckling och finansiella effekter. Tillsammans med bolagens ledningar skapar vi förutsättningar för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Ratos har en flexibel ägarhorisont, vilket oftast är fem till tio år. Vi strävar efter långsiktiga och bestående effekter i vårt arbete med bolagen och är med och driver hållbarhetsutvecklingen i de företag som vi verkar i.

3. Bolagsstyrning

I de företag vi investerar i, införs alltid en tydlig och transparent struktur för bolagsstyrning. En styrelse tillsätts med personer som tillför strategisk kompetens och branscherfarenhet, med en externt rekryterad styrelseordförande. Företagsledningen har ett tydligt och fullständigt operationellt mandat och ansvar. Parallellt med den formella bolagsstyrningen vill vi skapa ett nära samarbete och en gemensam agenda för bolagets utveckling. Det gör vi genom våra så kallade trojkor (VD, styrelseordförande och bolagsansvarig från Ratos) som på ett effektivt sätt bereder centrala frågor och löpande kan agera bollplank till VD.

4. Verktygslåda

Ratos tillför kompetens, erfarenhet, kontaktnät och kapital till våra bolag. Det sker dels via styrelsearbete, dels via dagliga kontakter mellan nyckelpersoner i bolagen och Ratos medarbetare samt i forum som Ratos ordnar, där medarbetare i olika bolag träffas och utbyter erfarenheter. I Ratos organisation finns erfarenhet samlad inom bland annat strategiprocesser, affärsanalys, transaktioner, finansiering, redovisning, hållbarhet och varumärkesfrågor, som bidrar till bolagens utveckling.