MENY
Meny
Aktien 2018-06-21 17:29 RATOS B 29,72 SEK

Hur skapas framgångsrika företag?

Ratos investerar i nordiska bolag med en tydlig utvecklingspotential där vår kärnkompetens som aktiva ägare och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolagen.

Ratos affärsmodell

Förvärv
Företag med en tydlig utvecklingspotential, människor med starkt driv och innovativa idéer och som har potential att uppfylla Ratos avkastningsmål är intressanta investeringsmöjligheter. Ratos investerar framförallt i onoterade företag i Norden och gärna i partnerskap med entreprenörer och andra ägare som ser fördelen med vår profil, flexibla ägarhorisont och starka värdegrund. Varje år analyseras ett stort antal intressanta investeringsmöjligheter, där endast några få leder till förvärv. De flesta idéerna genereras inom Ratos investeringsorganisation, andra kommer via vårt nordiska kontaktnät. Vi deltar också i processer som drivs av investmentbanker och andra rådgivare.

Utveckling
Ratos mål är att skapa värde genom att utveckla framgångsrika företag. Vi tillför innovationskraft, erfarenhet, kompetens, kontakter och kapital som krävs för att förverkliga potentialen i de företag vi investerar i. Tillsammans med bolagens ledningar skapar vi förutsättningar för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Många bolag genomgår en total transformering under vårt ägande. Att bolagen utvecklas i riktning mot ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet står högt på agendan.

Försäljning
Vi arbetar tillsammans med bolagen mot gemensamma mål, vanligtvis med ett tidsperspektiv på omkring fem till tio år. Ratos har dock en flexibel ägarhorisont och kvarstår som ägare så länge vi bidrar till bolagets utveckling och uppfyller vårt avkastningsmål. Vi strävar efter att kombinera långsiktigt hållbar utveckling med högsta möjliga avkastning.