TFS - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

TFS - i början på en global resa

I september 2015 förvärvade Ratos 60% av aktierna i TFS, Trial Form Support International (TFS), en internationell tjänsteleverantör som genomför kliniska studier åt läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikföretag.

TFS har 25 kontor i Europa och Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder. Företaget grundades 1996 av Daniel Spasic i Lund. Daniel kvarstår som VD med ägarandel om 40%.


- TFS är ett mycket spännande företag i en växande global bransch. Trots att ledningsgruppen är utspridd i USA, Spanien, Storbritannien och Sverige är det nordiska värderingar som präglar företagskulturen. Och det är nog därför vi fann varandra. TFS värderingar och företagskultur stämmer med Ratos, säger Mikael Norlander, bolagsansvarig för TFS på Ratos.

I de diskussioner som föregick affären identifierades en strategisk inriktning som bygger på fortsatt lönsam tillväxt genom att ta vara på det unika i TFS som verkar i ett växande marknadssegment med tydliga konsolideringsmöjligheter.

- Ratos började med att lära sig förstå affären, vad som driver den, hur man skapar värde för kunden och vad som gör TFS framgångsrikt. Först därefter började de analysera finanserna. De
andra potentiella köparna gjorde precis tvärtom. De började med siffrorna. Ratos industriella approach var det som avgjorde, säger Daniel Spasic.

- Vi på Ratos förstår entreprenörer. Vi insåg att Daniel och hans team ville ta nästa steg i utvecklingen och fortsätta bygga TFS snarare än att sälja. Med Ratos får de det bästa av två världar - de resurser och den kompetens som vi kan ge och flexibiliteten och drivet som finns i ett entreprenörsstyrt företag, säger Mikael Norlander.

Ratos högsta prioritet nu är att hjälpa TFS att fortsätta växa. Siktet är inställt på att bli den mest attraktiva partnern för små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2015
Omsättning 2015 (MEUR): 73,7
Operativ EBITA 2015 (MEUR): 4,8