Nordic Cinema Group - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 11:01 RATOS B 34,70 SEK

Nordic Cinema Group - skapandet av Nordens ledande biografaktör

I april 2015 sålde Ratos sin andel i Nordic Cinema Group (NCG), försäljningen gav en exitvinst på 905 Mkr och en IRR på 41%.

På bara några år hade Ratos genomfört det man föresatte sig när man köpte den lokala finska och baltiska bioaktören Finnkino 2011 – att bli en ledande spelare på biografmarknaderna i Norden och Baltikum. NCG bildades genom sammanslagningen av Finnkino och Bonnierägda SF Bio. De två bolagen slogs samman och flera värdeskapande tillväxtsatsningar genomfördes, till exempel investeringar i modernare biografer och förädlade kunderbjudanden i form av nya digitala distributions- och biljettsystem samt marknadsföring och kringförsäljning. Grundtanken, att biobesökare runt om i Norden och Baltikum efterfrågar liknande bioupplevelser, och att de stora distributörerna får ett bättre erbjudande från en aktör med närvaro i hela regionen, visade sig stämma.

- Det vi gjorde i NCG är ett bra exempel på hur Ratos affärsmodell fungerar i praktiken. Det sammanslagna Finnkino och SF Bio utgjorde grunden och genom resolut agerande tillsammans med företagsledningen kunde vi snabbt dra nytta av samordningsfördelar. Det är slående hur mycket som kan åstadkommas på kort tid när ägare och ledning har en gemensam agenda och drar åt samma håll, säger Lina Arnesson, Investment Manager på Ratos.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2011
Omsättning (MEUR): 88,5
Redovisad EBITA (MEUR): 8,6

Exitår: 2015
Omsättning 2014 (Mkr): 2 612
Redovisad EBITA 2014 (Mkr): 366 

IRR: 41%