MCC - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 09:07 RATOS B 33,76 SEK

Mobile Climate Control - en ny global nischaktör

I november sålde Ratos bolaget Mobile Climate Control (MCC) som under Ratos tid som ägare utvecklats från ett ägarlett bolag med nischposition till en global leverantör av kompletta klimatsystem till fordonsindustrin.

Sedan förvärvet 2007 har flera värdeskapande strategiska initiativ genomförts, bland annat två betydande tilläggsförvärv i Nordamerika, investeringar i nya produktionsanläggningar i Polen och Kanada samt internationell expansion till Kina, Sydafrika och Brasilien. MCC har visat en årlig omsättningstillväxt om cirka 8% sedan förvärvet 2007 och 2015 uppgick omsättningen till 1 264 Mkr med en EBITA om 152 Mkr.

Tillsammans med ledningen har vi stärkt MCC:s marknadsposition genom tilläggsförvärv, investeringar i produktutveckling och ökad produktivitet. Ett starkt fokus på värdeskapande genom hela innehavsperioden, trots periodvis utmanande marknadsförutsättningar, gör att vi nu med god avkastning avyttrat ett nära nog dubbelt så stort bolag mätt i omsättning, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos.

MCC såldes till börsnoterade svenska industrikoncernen VBG Group AB (publ). Enterprise value uppgick till cirka 1,8 miljarder och Ratos erhöll cirka 1,4 miljarder (equity value) för 100% av aktierna. Försäljningen gav en exitvinst om 268 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10%, samt en Money Multiple om 2,2x.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2007
Exitår: 2016