MENY
Meny
Aktien 2017-10-18 09:13 RATOS B 40,73 SEK

Ratos som ägare

Ratos är aktiva ägare och skapar värde genom att utveckla framgångsrika och hållbara företag på den nordiska marknaden.

Värdeskapande med Ratos som ägare

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos investerar i nordiska bolag med utvecklingspotential där vår kärnkompetens som aktiva och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av dessa i huvudsak onoterade bolag. Läs mer hur vi arbetar här.