SB Seating

Utvecklades till Skandinaviens ledande och mest lönsamma kontorsstolstillverkare

År 2007 förvärvade Ratos tre tillverkare av kontorsstolar: svenska RH Form, danska RBM och norska HÅG. Den nya företagsgruppen fick året därpå namnet SB Seating med huvudkontor i Oslo. Varumärkena HÅG, RH Form och RBM behölls. Ratos ambition var att av de tre företagen skapa en ledande och lönsam nordisk kontorsstolstillverkare, med potential att även växa inom övriga Europa. Gemensamt var fokus på ergonomi, funktionell design och miljö. Synergieffekter inom inköp, produktion och försäljning skulle tillvaratas. Det fanns också potential att stärka marknadsnärvaron, driva en ökad produktutvecklingstakt och ytterligare expandera geografiskt. Även produktutveckling och investeringsprogram samordnades mellan bolagen. Genom fokus på en högre andel inköpta komponenter skapades flexibilitet i produktionen.

SB Seating utvecklades till Skandinaviens ledande och mest lönsamma kontorsstolstillverkare. Trots att omsättningen sjönk med drygt 20 procent 2007–14 kunde SB Seating stärka sin marknadsposition och lönsamhet. Rörelsemarginalen ökade under perioden från 13 till 21 procent. Lars I Røiri var vd i företaget under Ratos sjuåriga ägarperiod. Så här uppfattade han Ratos roll:

Ett aktivt ägande, strategiskt och operationellt engagemang, ett nära samarbete med SB Seatings ledning samt fokus på verksamhetsutveckling. Kombinerat bidrog detta till vår starka utveckling. Utmärkande för dem som jobbar på Ratos är respekt, lyhördhet och ödmjukhet kombinerat med tydliga målsättningar. Walk the talk, tycker jag karaktäriserar dem!

Den 7 juli 2014 meddelades att Ratos hade ingått ett avtal om försäljning av SB Seating till private equityfonden Triton för 1,9 miljarder norska kronor. Investeringen skapade totalt ett överskott på 1 miljard kronor för Ratos och försäljningen gav en exitvinst om cirka 240 miljoner kronor (IRR 14 procent).

Lars I Røiri är fortfarande knuten till Ratos som medlem i Ratos norska Advisory Board.