Lindab

Utvecklades till marknadsledande inom bygg och ventilation

Under våren 2001 gjorde Ratos en stor investering genom att, tillsammans med Skandia Liv och Sjätte AP-fonden, köpa ut Lindab från börsen. Ratos gick in med 1 066 miljoner kronor, vilket gav en ägarandel på 49 procent.

Lindab grundades av Lage Lindh som Lidhults Plåtslageri i Lidhult väster om Ljungby. Det flyttade till Grevie i Båstads kommun där företaget Lindab inregistrerades 1959. Lindab utvecklades till en framgångsrik tillverkare av byggmaterial i tunnplåt och börsintroducerades 1984. Tillverkningen ägde rum i 21 länder. Cirka 70 procent av försäljningen gick till länder utanför Sverige.

Ratos såg en stor tillväxtpotential för Lindab, inte minst i Östeuropa. Efter förvärvet gjordes en genomgripande översyn av företaget vilket ledde till en ny strategi och ny organisation 2002.

Affärsområdet Ventilation svarade för två tredjedelar av Lindabs försäljning. Företaget var världens ledande producent och marknadsledande inom ventilationskanaler i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA.

Inom affärsområdet Profile fanns ett brett produktprogram med bland annat takavvattningssystem, tak- och fasadplåt, stålhallar och lättbyggnadssystem. Lindab var marknadsledare inom de flesta produktgrupperna på de största marknaderna, däribland i Norden.

Lindab uppvisade stigande försäljning och resultat åren 2003–07, inte minst genom en stark expansion i Östeuropa. En ny ventilationsfabrik öppnades i Prag 2004. Året därpå förvärvades Astron Building Systems i Luxemburg som var Europas ledande företag när det gällde prefabricerade stålbyggnader för kommersiella lokaler.

År 2006 förvärvades det brittiska företaget CCL som var marknadsledande inom ventilationskanaler i Storbritannien. Den 1 december detta år återintroducerades Lindab på börsen och Ratos ägde därefter 22 procent av aktierna.

År 2008 omsatte Lindab 9,8 miljarder kronor, jämfört med 5,2 miljarder kronor 2001, men det året inleddes också den stora finanskrisen som ledde till kraftigt minskad efterfrågan på byggrelaterade produkter i Europa, inte minst i Östeuropa. Under de närmaste åren genomfördes därför stora besparingsåtgärder.

År 2009 öppnades en fabrik i Jaroslavl, Ryssland för Building Systems. Året därpå sålde Ratos halva sitt innehav i Lindab.

År 2011 var Lindab europeisk marknadsledare med verksamhet i 31 länder. Företaget hade 4 400 anställda, jämfört med 3 400 när Ratos gick in som ägare. Tillverkningen skedde dels lokalt för svårtransporterade produkter, dels vid centrala produktionsenheter i Sverige, Danmark, Tjeckien, Ryssland och Luxemburg.

Ratos sålde sina återstående aktier i Lindab 2012 (sammantagen IRR under innehavsperioden 23 procent). Omsättningen hade sedan förvärvet ökat från 5,2 till 6,7 miljarder kronor.