Inwido

Från svensk fönstertillverkare till Europas största dörr- och fönsterproducent

Ratos förvärvade Inwido (tidigare Elitfönstergruppen) från riskkapitalbolaget Triton 2004. Därefter gjordes ett trettiotal förvärv i Norden och övriga Europa, vilket tillsammans med organisk tillväxt gjorde Inwido till Europas största fönster- och dörrtillverkare. De förvärvade verksamheterna integrerades och flera strategiska initiativ genomfördes, vilka stärkte Inwidos affärsmodell betydligt och ökade effektivitet och konkurrenskraft. Ratos har genom långsiktigt, över konjunkturcykler, industriellt ägande bidragit till industrialiseringen av en bransch tidigare baserad på liten skala och lokala affärer.

Nyckelfaktorer i värdeskapandet var, förutom denna konsolidering och industrialisering, ledningens fokus på produktutveckling och viss produktharmonisering, utnyttjandet av lokala kundpreferenser som inträdesbarriärer, och produktivitetsutveckling på lokal nivå och genom skalfördelar.

I september 2014 börsintroducerades Inwido till en kurs om 68 kronor per aktie. Därefter sålde Ratos ut kvarvarande 31 procents ägande i två omgångar. Vid den sista av dessa, cirka ett år efter börsintroduktionen, hade börskursen gått upp med 26 procent tack vare att bolaget som börsnoterat levererat på och överträffat marknadens förväntningar, kvartal efter kvartal.

Sammantaget genererade Ratos investering i Inwido en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på cirka 16 procent över nära 11 år och ett totalt överskott för Ratos på 3 miljarder kronor. Investeringen genererade redovisade exitvinster i samband med försäljningarna om cirka 1,5 miljard kronor.