Haglöfs

Svenska ryggsäckstillverkaren som blev global leverantör av outdoorutrustning

Haglöfs är en av Sveriges ledande tillverkare av kläder och utrustning för outdooraktiviteter. Det startade med ryggsäckar 1914. Haglöfs köptes 1993 av Atle. Två år senare startades klädtillverkningen, som i dag är Haglöfs största produktområde. År 1999 blev bolaget även skotillverkare när norska Alfa Skofabrikk köptes.

Efter Ratos förvärv inledde Haglöfs en kraftig expansion utanför Norden, bland annat i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Japan. Den totala försäljningen ökade 2001–10 med i genomsnitt nästan 15 procent per år. Försäljningen utanför Norden mer än tiofaldigades. Rörelseresultatet ökade från 11 till 77 miljoner kronor. Haglöfs mottog flera internationella utmärkelser för sina produkter.

Fokus var på varumärkespositionering, att utveckla ett tydligt produktsortiment och förbättra lönsamheten. År 2008 fattade Haglöfs ett strategiskt beslut om att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen. Hållbarhetsarbetet tar sikte på hela försörjningskedjan.

Mats Hedblom var vd för Haglöfs 1993–2010 och hade under den tid som Atle ägde företaget ett mycket gott samarbete med Arne Karlsson. Därför blev det ett kärt återseende då Ratos kom in som ny ägare. Mats säger att dialogen mellan Haglöfs och Ratos fungerade mycket bra:

Ratos var en bra ägare som agerade ’enligt skolboken’. De var strukturerade och tydliga men utan några krav på att vi skulle leverera enormt utförliga rapporter eller fylla i massor med blanketter. Jag hade stor nytta av att kunna använda Ratosfolket som internkonsulter. Haglöfs värderingar stämde också väl med Ratos: långsiktighet, uppriktighet och entreprenörstänkande. Det blev också populärt inom Ratos att arbeta med Haglöfs eftersom vi sysslade med konsumentvaror för outdoorliv och var ett tydligt livsstilsorienterat företag.

Mats berättar också om Ratos strukturerade arbetssätt för exit:

Ratos planerade en exit för Haglöfs 2012. Men på våren 2010 anmälde japanska sko- och klädföretaget Asics sitt intresse för Haglöfs. På kort tid kunde Ratos och Haglöfs ställa samman all nödvändig dokumentation. Den 12 juli 2010 kunde affären offentliggöras.

Försäljningen innebar en exitvinst för Ratos om cirka 765 miljoner kronor (IRR 30 procent). Mats Hedblom är i dag industriell rådgivare, bland annat för Ratos.