MENY

Hägglunds Drives

 

Från lokal aktör i Norrland till världsledande bolag i sin nisch

Ett av Ratos förvärv från Atle 2001 var Arcorus som bestod av tre hydraulikföretag: GS-Hydro, Hägglunds Drives och Lidan Marine.

Hägglunds Drives ligger i Mellansel nordväst om Örnsköldsvik och tillverkar hydrauliska drivsystem och hydraulmotorer för tunga applikationer inom bland annat materialhantering, återvinning, marin och offshore samt papper och massa.

Företaget kom att expandera snabbt, huvudsakligen genom en organisk tillväxt. Hägglunds Drives genomförde även ett par tilläggsförvärv. Nya produkter tillkom. Eftermarknaden utvecklades. Nya säljbolag etablerades över hela världen. År 2006 fick företaget utmärkelsen Export Hermes.

Hägglunds Drives omsättning ökade från 900 miljoner kronor 2001 till nästan 1,8 miljarder 2007. Rörelseresultatet ökade under samma tid från 75 till 360 miljoner kronor. Antalet anställda ökade från 500 till 1 000.

Per Nordgren blev vd i Hägglunds Drives 2001. Han beskriver Ratos som en mycket professionell ägare med ett långsiktigt perspektiv som tillförde kompetens till styrelsen och fungerade som ett viktigt bollplank för företagsledningen:

Ratos stod för en tydlig vilja att utveckla och satsa. De var inga siffernissar som bara stirrade på excelark utan personer av kött och blod som kunde stötta och utmana oss i ledningen. Jag uppskattade också att de var så tillgängliga. De ställde upp på säljträffar och i andra sammanhang, vilket gjorde att de blev kända i vår organisation.

Atle hade haft som mål att genom förvärv göra Arcorus till en stor hydraulikkoncern. Den ambitionen kunde dock inte fullföljas. Det visade sig också att synergierna mellan de tre bolagen i gruppen var begränsade. Därför upplöstes Arcorus och Hägglunds Drives blev 2005 direktägt av Ratos. Målet var framförallt att växa genom fokus och investeringar i affärsutveckling.

Under våren 2008 började Ratos förebereda en exit för Hägglunds Drives och det kom flera propåer från intresserade investerare. Den 18 juli kunde Ratos meddela att samtliga aktier i Hägglunds Drives skulle säljas till tyska Bosch Rexroth för cirka 4,3 miljarder kronor. Försäljningen innebar en exitvinst för Ratos om cirka 4,4 miljarder (IRR 56 procent).

Per Nordgren kvarstod som vd i ytterligare ett år och arbetar nu som industriell rådgivare, bland annat för Ratos.