Värdeskapande utveckling

1999 genomförs den föreslagna strategiförändring som innebär att börsbolagsportföljen avyttras och en renodling görs mot investeringar i och utveckling av onoterade företag.

Sedan 1999 har Ratos investerat i många nordiska företag, varav en del har haft flera dotterbolag. Branschspridningen har varit stor. Bland de förvärvade bolagen finns exempelvis Alimak Hek (hissar), Anticimex (skadedjursbekämpning), Camfil (luftfilterteknik), Dynal Biotech (bioteknik), Finnkino (biografoperatör), Gadelius (teknikorienterat japanskt handelshus), Jøtul (braskaminer) och Q-Labs (IT). Förvärvet av Atle 2001 blir det största i Ratos historia och i ett slag blir Ratos det bolag som den nya strategin syftar till.

Arne Karlsson har påpekat att även om den nya strategin innebar ett rejält brott mot de tankar som hade gällt för både Ratos och andra investmentbolag sedan 1950-talet, fanns också en tydlig koppling till Ratos historia. Det långsiktiga ägarutövandet har gått som en röd tråd genom större delen av historien.

Under 2011 meddelade Olof Stenhammar att han ville lämna ordförandeuppdraget i Ratos. I ett samtal med Arne Karlsson sade Olof att han gärna ville att Arne skulle efterträda honom som ordförande. Detta ska ha varit enda gången under ett mångårigt samarbete som Olof fick se Arne sitta med gapande mun och vara helt tyst. Arnes omedelbara reaktion var att inte stå till förfogande som ordförande. Men efter fortsatta diskussioner kom han och Olof fram till slutsatsen att Arne kunde ställa upp om den nye vd:n rekryterades internt och att denne trodde att ett samarbete med Arne skulle fungera. Efter ett omsorgsfullt rekryteringsarbete kom styrelsen fram till att den bäst lämpade kandidaten var en av de anställda i Ratos, nämligen Susanna Campbell.

Sedan Susanna Campbell tillträdde som vd har Ratos gjort åtta större förvärv, däribland HENT, Nebula, Ledil, Speed Group och Trial Form Support (TFS). Flertalet av dessa är  saminvesteringssituationer i växande bolag med betydande utvecklingspotential där Ratos arbetar i partnerskap med grundare, entreprenörer och ledning. Ett stort förvärv Ratos genomfört är också i norska Aibel i början av 2013. Aibel utför underhålls- och ombyggnadstjänster till företag inom olja, gas och förnyelsebar energi. Företaget har drabbats av nedgången inom oljesektorn, vilket har framtvingat tuffa nedskärningar. Aibel har dock tagit flera viktiga order under senare tid, bland annat ett 8-miljarderskontrakt för Johan Sverdrup-fältet i Nordsjön i februari 2015, vilket har förbättrat företagets framtidsutsikter. De senaste förvärven är Speed Group, ett snabbväxande logistik- och tjänsteföretag med etablering i sydvästra Sverige och huvudkontor i Borås samt TFS som är en internationell tjänsteleverantör av kliniska studier, så kallad Contract Research Organisation (CRO).

Sedan 1999 hade Ratos haft ett avkastningsmål på 20 procents IRR. År 2015 beslutade styrelsen att justera avkastningskravet till att vara bolagsspecifikt och lägst 15-20 procent.

Under 2012-15 gjorde Ratos elva exits. Exempel är den danska triple play-operatören Stofa som hade förvärvats från TeliaSonera 2010 och såldes i februari 2013 till danska Syd Energi för motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor. Försäljningen innebar en exitvinst för Ratos om cirka 850 miljoner (IRR 54 procent), det tredje högsta IRR för företag förvärvade sedan 1999.

Med Susanna i ledningen har Ratos-andan ytterligare förstärkts genom intern organisationsutveckling och ökad satsning på stöd till talanger och entreprenörer.

Under hösten 2015 föreslog valberedningen i Ratos att Jonas Wiström ska väljas som ny ordförande vid årsstämman 2016 då Arne Karlsson meddelat att han avböjer omval.

Ratos har över åren lyckats utmana strategin och göra kontinuerliga förändringar och förbättringar av affärsmodellen för att ständigt vara i takt med tiden. Det finns en historik och en lång tradition av både förmåga, vilja och mod att förändra, att utvecklas, att våga tänka nytt.

Ratos vision är att vara bäst i Norden på att utveckla företag.