Starten och modiga entreprenörer

Per Olof (Pelle) Söderberg föddes den 30 april 1836.

Efter avslutade läroverksstudier sökte han sig till bergsbruket.

När Pelle Söderberg anlände till Stockholm på 1860-talet var det rätt person som kom till rätt plats vid rätt tidpunkt. Under detta decennium bröts nämligen en hundraårig stagnationsperiod i huvudstaden.

Söderberg insåg tämligen snart att han kunde nå större framgångar som självständig grosshandlare för bland annat stål och manufaktur. Den 25 juni 1864 gjorde han sin första egna affär och den 6 september anmälde han till myndigheterna att han nu skulle idka grosshandel i den egna järn- och stålvarufirman P. Söderberg. Han blev därmed den första grossisten för järn- och stålvaror på den svenska marknaden.

Pelle Söderberg var främst intresserad av att arbeta som försäljare på fältet, inte att syssla med kontorsarbete. I maj 1865 anställdes därför bokhållaren Oscar Fredrik Theodor (O.F.T.) Ljungberg. I september började Söderbergs vän från brukstiden, bruksbokhållaren Leonard Haak, att arbeta på kontoret. Vid årsskiftet 1865/66 blev Haak i praktiken kompanjon till Söderberg och den 5 maj inregistrerades Handelsbolaget Söderberg & Haak. Detta datum har sedan dess varit en viktig minnesdag inom Söderberg & Haak och Ratos.

Den nya firman skulle dock mycket snart drabbas av allvarliga problem efter att Högbo hade gjort konkurs. Leonard Haak tyckte att delägarskapet i handelsbolaget nu blev för riskabelt och Söderberg löste ut honom den 31 augusti 1866 genom att återbetala Haaks hela insats på 4 000 kronor. Företaget behöll namnet Söderberg & Haak.

Omsättningen under det första året för Söderberg & Haak blev 63 000 kronor och vinsten 232 kronor och 12 öre.

När Söderberg & Haak flyttade till Söder i Stockholm 1874 hade den ekonomiska utvecklingen emellertid vänt neråt. Mitt under denna svåra period drabbades firman av ett hårt slag när Pelle Söderberg avled vid 45 års ålder den 21 oktober 1881. Han efterlämnade den 36-åriga änkan Göta samt barnen Per Johan, Olof och Anna. De var tolv, nio respektive fyra år gamla. Göta Söderberg blev nu ägare till Söderberg & Haak. Hon säkrade företagets överlevnad som familjeföretag. Göta bestämde sig nämligen för att kvarstå som huvudägare, troligen i förhoppning om att åtminstone någon av sönerna senare skulle kunna träda in i firman.

Göta Söderberg flyttade med barnen till Göteborg 1884. Det stod tidigt klart att Per Johan Söderberg (1869–1944) skulle danas till grosshandlare. För Olof Söderberg (1872–1931) utstakades en annan bana än för den äldre brodern. Olof Söderberg hade tänkt bli läkare. Men så inträffade något, som fick honom att ändra sina planer. Olof blev kär i Otilia Herzog (1871–1956). Olof ville snarast möjligt gifta sig men för detta fordrades att han hade en stadig inkomst. Att bli färdig läkare skulle, enligt Olofs mening, ta för lång tid. Hellre då satsa på en handlarbana.

Under det första halvseklet hade Söderberg & Haak nästan uteslutande svenska leverantörer. Järn och stål var de största produktområdena men manufakturvarorna hade också stor betydelse. Här blev sortimentet också allt mer varierat. Bland varorna fanns exempelvis lås, filar, sågblad, spadar, skyfflar, spett, klippspik, oljor, armaturer, presenningar, dragremmar samt vulkaniserade kautschuk- och guttaperkavaror. Lantbruksmaskiner fanns i sortimentet sedan 1870-talet.

Åren kring sekelskiftet vände konjunkturerna uppåt. Söderberg & Haak gick nu in i en expansiv fas. För att ge företaget en fastare organisatorisk form beslutades om att ombilda handelsbolaget till ett aktiebolag. Den 23 december 1905 hölls den konstituerande bolagsstämman och den 5 februari 1906 inregistrerades firman.

I den nya organisation som trädde i kraft vid årsskiftet 1905/06 blev Olof Söderberg styrelseordförande, Per Johan Söderberg vd och O. F. T. Ljungberg kassadirektör.