MENY

Inter Forward

Inter Forward – ett dynamiskt företag där allt inte gick som på räls

I januari 1986 köpte Ratos företaget Nordisk Transport & Spedition, grundat 1919 med affärsidén att samlasta gods på järnväg. Företaget hade utvecklats till en av Sveriges främsta speditörer. Det var marknadsledande på internationella järnvägstransporter och en av de större inom kontinental biltrafik. Nordisk Transport hade regionala kontor över hela landet och ett antal utlandskontor. Antalet anställda var 1 100.

Bakgrunden till Ratos förvärv var att det blev allt vanligare att företag lade ut sina transporter på specialister. Samtidigt ägde det rum en konsolidering inom transportbranschen där familjeföretag, ofta specialiserade på ett transportslag, konkurrerades ut av stora transport- och speditionsföretag. Därtill ökade de internationella godsflödena, inte minst tack vare det fördjupade och utvidgade samarbetet inom EG/EU.

I januari 1988 bildade Ratos Inter Forward-koncernen med ambitionen att bli Europas effektivaste företag inom internationell speditions- och transportverksamhet. Efter tre år omfattade koncernen ett 70-tal företag i 14 länder. Över 60 procent av de cirka 5 000 anställda fanns inom EG. Inter Forward kunde ta totalansvar eller delansvar för en transportkedja men ägde, med få undantag, inte transportmedlen.

I den historik som togs fram till Ratos 125-årsjubileum 1991 sades: ”Inter Forward låter sig bara delvis avporträtteras. Företaget är inne i en så dynamisk utveckling att uppgifter om dess storlek och struktur blir inaktuella innan de har hamnat på papperet.”