Dahl

Från dansk VVS-grossist till världsomspännande fransk grossist inom byggnadsmaterial

År 1972 blev Söderberg & Haak huvudägare i den börsnoterade danska VVS-grossisten Brødrene Dahl. Företaget bedrev även verksamhet i Norge och ägde huvuddelen i en av de större svenska VVS-grossisterna, Fosselius & Alpen.

Brødrene Dahl hade grundats i Köpenhamn 1867 av Niels Smith Dahl och William Dahl. Fosselius & Alpen bildades 1944 genom en sammanslagning av Göteborgsfirmorna AB Lars Fosselius och H. Alpen AB.

Söderberg & Haaks VVS-avdelning överfördes till Fosselius & Alpen 1973. Samma sak gjordes 1977 med Odelberg & Olsons VVS-rörelse som hade filialer på flera orter i Sverige. År 1983 blev Fosselius & Alpen ett helägt dotterbolag till Brødrene Dahl. Fosselius & Alpen var då störst i Sverige efter Ahlsell. Dahls omsättning ökade från en miljard kronor 1976 till 2,5 miljarder 1983 och var störst i Skandinavien inom VVS.

Tre år senare köpte Ratos de utestående 33 procent av Dahl Invest Internationals aktier som fanns på danska börsen och Dahl blev därmed ett helägt dotterbolag till Ratos. Huvudkontoret flyttade 1987 från Köpenhamn till Stockholm.

1980-talet var tuffa år för Dahl på grund av låg byggverksamhet i Skandinavien. För att komma ur den pressade situationen köpte Dahl upp en del mindre konkurrenter och genomförde även egna omstruktureringar.

Sven Söderbergs son Per-Olof Söderberg blev vd i Dahl 1990. Kort därefter drabbades företaget av den ekonomiska krisen. Per-Olof koncentrerade då Dahls verksamhet till VVS och näraliggande produkter, bland annat genom att den norska elverksamheten avvecklades 1991. Året därpå avyttrades den amerikanska rörelsen, vilket gjorde Dahl till ett renodlat skandinaviskt företag. Redan 1993 gjorde företaget en vinst, varefter resultaten under kommande år kraftigt förbättrades.

Åren 1993–98 förvärvades grossistföretag i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Polen. Dahl blev genom ett finskt förvärv 1995 den enda VVS-grossist som var verksamt i fyra nordiska länder. Fosselius & Alpen bytte 1997 namn till Dahl Sverige AB.

År 2004 såldes Dahl till franska Saint-Gobain. Exitvinsten blev knappt 1,4 miljard kronor (IRR 35 procent).