MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 10:52 RATOS B 26,08 SEK

Smedjebackens Valsverk

Anrikt valsverk utvecklades till en modern och effektiv industri

Under 1850-talet inleddes en snabb utveckling av valsningstekniken. Ett av de första moderna valsverken i Sverige var Smedjebackens Valsverk i sydvästra Dalarna. Valsverket startade 1856 med ett par järnbruk som delägare. Tio år senare var detta landets största tillverkare av valsat stångjärn. Här installerades 1877 det första universalvalsverket i Sverige, alltså ett verk med en kombination av horisontellt och vertikalt lagrade valsar.

Ratos förvärvade Smedjebackens Valsverk vid årsskiftet 1954/55. Valsverket hade sedan 1898 varit en av en av de viktigaste leverantörerna till Söderberg & Haak.

Det fanns ett tydligt samband mellan Smedjebackens Valsverk och Söderberg & Haak, nämligen att bägge företag sysslade med stål. Men skälet till Ratos förvärv av Smedjebacken var framförallt av skattemässig natur. Möjligheterna till nedskrivning av varulager försämrades nämligen drastiskt genom 1955 års lag om varuvärdering. Efter Ratos förvärv av Smedjebacken med dess stora anläggningstillgångar, kunde handelsrörelsens vinster omvandlas till koncernbidrag, vilket var skattemässigt fördelaktigt.

Stora investeringar gjordes nu i Smedjebacken. Stålverket byggdes ut 1956, ett nytt finvalsverk tillkom 1960, ett nytt götvalsverk 1964 och ett nytt mediumvalsverk 1973.

Valsverket var en stor leverantör till Söderberg & Haak, framförallt av armeringsstål. Smedjebackens Valsverk hade dock ingen särställning i förhållande till Söderberg & Haak utan Smedjebacken sålde även till andra grossister.

Ragnar Söderberg och hans tre söner satt alla under olika perioder i styrelsen för Smedjebackens Valsverk. Men som ordförande 1955–70 städslades Axel Gjöres, vilket var ett lika okonventionellt som lyckat val. Gjöres var bruksarbetarson från Smedjebacken som sedan gjorde karriär inom konsumentkooperationen och därefter blev riksdagsledamot (S), folkhushållningsminister, handelsminister och slutligen generaldirektör för Kommerskollegium.

Smedjebackens Valsverk genomgick en omfattande modernisering där hela produktionsapparaten successivt förnyades från mitten av 1960-talet till 1980 då en ny stränggjutningsanläggning togs i drift. Därmed var Smedjebacken ett mycket modernt och kostnadseffektivt, skrotbaserat stål- och valsverk för framställning av långa produkter i special- och handelsstålskvaliteter, bland annat armeringsstål och stångstål.

Ratos sålde sina aktier i Smedjebacken 1991. Företaget ingår sedan 2005 i Ovako.